Voorbeelden diensten

Hier vindt u verschillende voorbeelden van diensten waarmee wij u als o.a. directeur, controller of scholengroepbeheerder kunnen ondersteunen.

Voorbeeld diensten

Als bestuurder wilt u betere stuurinformatie krijgen voor de strategische personeelsplanning, maar hoe pakt u dat nu aan wanneer er verschillende scholengroepen en scholen onder uw bestuur vallen en elk zo zijn eigen specifieke inrichting heeft. 

Als scholengroepbeheerder wilt u de gevolgen voor de inrichting van Foleta van een fusie of juist een “splitsing” duidelijk krijgen.

Als controller wilt u onderzoeken of de financiële module in Foleta u kan helpen bij het vaststellen en beheren van het formatiebudget waardoor de directie/budgethouders de juiste beslissingen kunnen gaan nemen.

Als directeur wilt u aan uw medezeggenschapsraad kunnen uitleggen wat de gevolgen van een eventuele wijziging van het taakbeleid voor gevolgen heeft voor de inzet van personeel.

Als directeur heeft u de behoefte om de organisatie rondom formatieplanning anders in te gaan richten. Aanleiding daarvoor kan bijvoorbeeld zijn het vertrek van de ervaren formatieplanner of de komst van nieuwe medewerkers personeelszaken/roostermakers die nog geen of onvoldoende ervaring hebben met formatieplanning.

Personeelszaken/HR heeft de behoefte om de uitgebreide OOP verlof-module die Foleta biedt te gaan gebruiken.

De roostermaker/formatieplanner wil graag een betere (terug)koppeling hebben tussen de geplande lessen in Foleta en de gerealiseerde lessen in het roosterpakket.

Terug naar diensten Foleta
Foleta diensten voorbeeld