Voor wie is Foleta?

Foleta is geschikt voor verschillende afdelingen en besturen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo.

Voor wie is Foleta

Schoolbesturen

Schoolbesturen maken in hoofdzaak gebruik van Foleta voor het creëren van bestuurs- en managementoverzichten.

Besturen

Schooldirecties

Schooldirecties zetten Foleta voornamelijk in om het evenwicht te bewaken tussen het toegekende budget voor te realiseren onderwijs en het daarvoor aangestelde personeel op de school.

Schooldirecties

Sectie-, team- en afdelingsleiders

Sectie-, team- en afdelingsleiders gebruiken Foleta vooral voor de toedeling van lessen en taken.

Sectie-, team- en afdelingsleiders

HRM- en P&O afdelingen

HRM- en P&O-personeel leggen in Foleta de aanstellingen van het onderwijspersoneel vast.

HRM- en P&O afdelingen

Controllers

Medewerkers van de financiële afdeling gebruiken Foleta om overzicht te houden op het evenwicht tussen schoolbudget en de kosten van het aangestelde onderwijspersoneel.

Controllers