Taakbeleid en Foleta

In Foleta legt u uw taakbeleid vast binnen de kaders van de CAO. U overziet de gevolgen voor uw formatie en kunt op eenvoudige wijze de lessen en taken toedelen.

Vraag een demo aan
Taakbeleid en Foleta

Wat is taakbeleid?

In het taakbeleid staat beschreven welke werkzaamheden een medewerker moet uitvoeren en hoeveel uren voor bepaalde werkzaamheden beschikbaar zijn.

Onder taakbeleid vallen onder andere:


  • De lesdefinitie

  • Opslag voor voor- en nawerk

  • Maximaal aantal lessen per week

  • Deskundigheidsbevordering / professionalisering

  • Omschrijving van budgetten en taken

  • Faciliteiten voor startende leraren en werkdrukverlagende maatregelen

  • Richtlijnen over hoe met het bepalen van taakbeleid en het toedelen van taken om te gaan

Wat is taakbeleid?
Kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van het taakbeleid

Kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van het taakbeleid

In Foleta komen beide aspecten aan bod

Kwantitatieve aspecten:

Een leraar wordt betaald voor de uren waarin jij/zij werkzaam is. Hoeveel uren gemaakt moeten worden en waaraan die uren moeten worden besteed volgt uit het taakbeleid. Alle lessen en taken worden gespecificeerd op een transparante, volledige en juiste jaartaak.

Kwalitatieve aspecten:

Naast dit kwantitatieve aspect is er een kwalitatief aspect. Om werkplezier en motivatie te optimaliseren en werkdruk te verlagen is het van belang leraren te betrekken bij de verdeling van de werkzaamheden en de verdeling af te stemmen op eigen sterke punten, voorkeuren en ambities. We zien dit bijvoorbeeld terug in het werkverdelingsplan en in het toedelen van lessen aan klassen door de sectie.

Waarom is Foleta zo geschikt voor het taakbeleid?

Foleta verenigt alle onderdelen van de formatieplanning, les- en taaktoedeling in een pakket en is gekoppeld aan HRM-systemen en roostersoftware.

De visie van Foleta is dat het toedelen niet los kan staan van de planning. Eerst rekenen we, zonder dat we het over personen hebben, uit welk onderwijs de school wil aanbieden, welke lessen en welke taken. We rekenen uit hoeveel formatie daarvoor nodig is en brengen dat in evenwicht met de aanwezig aanstellingen en het budget. Pas als er evenwicht is, gaan we verder met het toedelen van lessen en taken. Al die onderdelen zijn in Foleta op een natuurlijke wijze met elkaar verbonden.

Waarom is Foleta zo geschikt voor het taakbeleid?