Foleta en personeelsplanning

Personeelsleden met hun aanstellingen en bevoegdheden worden genoteerd in Foleta. Deze gegevens worden vergeleken met de behoefte aan personeel zowel wat omvang als kwaliteit betreft. Wilt u ook een duidelijke overzicht van de verschillen die verwacht worden op korte en lange termijn?

Vraag een demo aan
Foleta en personeelsplanning

Wat is personeelsplanning?

Personeelsplanning is het vinden van het juiste evenwicht tussen de personeelsbehoefte en de beschikbaarheid van het personeel. Welke activiteiten moeten worden uitgevoerd en in wat voor tijdsbestek? Welke kwaliteiten of competenties zijn benodigd om het werk goed uit te kunnen voeren? Hoe kan ik dit met de beschikbare medewerkers het beste invullen? Een goede planning helpt bij het beantwoorden van deze vragen.

Wat is personeelsplanning?
Personeelsplanning op korte en lange termijn

Personeelsplanning op korte en lange termijn

De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de kwaliteit van het personeel. De kwaliteiten moeten aansluiten op het het soort onderwijs dat gevraagd wordt.

Op de korte termijn maakt u gebruik van de module voor vacatureplanning. Deze module houdt rekening met de bekwaamheden van de docenten.

Op de lange termijn kunt u gebruik maken van de module voor strategische personeelsplanning. Deze module geeft zicht op de personeelsbehoefte op termijn van 5 jaar. Daarin spelen factoren mee zoals pensionering en krimp en groei van de school.

Registratie van vervangingen, duurzame inzetbaarheid en de werktijden en verlofmodule voor OOP

Personeelskosten maken ongeveer 80% van de kosten van een school uit. Daarom is het van het allergrootste belang om de zaken die spelen rondom het personeel goed te regelen. Foleta heeft speciale modules voor de registratie van vervangingen, de duurzame inzetbaarheid (of levensfasebewust personeelsbeleid) en voor de werktijden en het verlof van het ondersteunend personeel. Al deze modules zijn geïntegreerd in het formatieplanningssysteem.

Registratie van vervangingen, duurzame inzetbaarheid en de werktijden en verlofmodule voor OOP