Het team van Foleta

Foleta is ontwikkeld voor en door mensen uit het onderwijs. Samen vormen wij een bedrijf dat persoonlijk contact met onze gebruikers op prijs stelt. We denken graag met u mee bij vragen rondom het formatieproces op uw school.

Foleta schooldirecties

Felix Maseland

Directeur

Felix Maseland studeerde in 1992 af aan de Universiteit Utrecht en behaalt het jaar erop zijn eerstegraads bevoegdheid wiskunde. Felix heeft jarenlang les gegeven en zich bezig gehouden met onderwijsontwikkeling. De laatste jaren was hij als hoofd bedrijfsvoering lid van het managementteam van het Amadeus Lyceum, een groeischool in Vleuten. Hij was onder andere verantwoordelijk voor alle zaken rondom formatie, roosters en ICT. Sinds september 2017 is Felix fulltime als accountmanager in dienst bij Foleta en sinds september 2019 in de rol van directeur.

Felix Foleta

Ellen Messing

Accountmanager / Consultant

Ellen Messing begon in 1982 haar loopbaan als docent wiskunde en economie in het voortgezet onderwijs in Zierikzee. Naast het docentschap is ze daar ook 20 jaar lid van het management geweest. Vervolgens was Ellen 11 jaar vestigingsdirecteur van een van de VMBO scholen van ROC West-Brabant. Zij was onder andere verantwoordelijk voor personeelsbeleid, formatieplanning, organisatie en financiën. Sinds september 2019 versterkt Ellen Foleta als consultant.

Foleta Ellen

Hans Kuppens

Accountmanager / Consultant

Hans Kuppens studeerde in 1977 af bij de lerarenopleiding als docent Aardrijkskunde en Geschiedenis. Vervolgens was hij zes jaar werkzaam aan een LEAO. In de avond studeerde hij Economie aan de universiteit van Amsterdam en werd docent Statistiek, Informatica en Marktonderzoek aan een hogeschool. In 2001 werd Hans gevraagd een programma voor formatieplanning, les- en taaktoedeling te maken. Hans nam deze uitdaging aan en hieruit is Foleta ontstaan. Hans was jarenlang de directeur van Foleta, maar heeft in september 2019 het stokje overgedragen aan Felix.

Hans Foleta

Marian Hoekstra

Accountmanager / Consultant

Marian Hoekstra behaalde in 1978, na haar kandidaats Scheikunde en Wiskunde, haar doctoraal examen Scheikunde aan de universiteit van Utrecht. Nadat zij een aantal jaren als docent Scheikunde werkte in Rotterdam, was ze vervolgens 25 jaar werkzaam als schoolleider in Rosmalen en Arnhem. Zij was verantwoordelijk voor o.a. het personeelsbeleid, formatieplanning, organisatie, ICT beleid en financieel beleid. Sinds 2012 versterkt zij drie dagen in de week het Foleta-team als accountmanager/consultant.

Marian Foleta

Jan de Vries

Accountmanager / Consultant

Jan de Vries begon in 1985 zijn loopbaan als docent Wiskunde en Natuurkunde en was daarnaast actief als systeembeheerder en roostermaker. Na het docentschap was hij tien jaar werkzaam als vestigingsleider bij CSG Winsum, waarna hij staffunctionaris formatie en administratie werd bij CSG Groningen. Hier heeft hij tot eind 2016 gewerkt en hield zich o.a. bezig met het bovenschoolse formatieproces. Sinds 2012 was Jan daarnaast werkzaam bij Foleta als accountmanager/consultant. Sinds januari 2017 is Jan fulltime werkzaam bij Foleta.

Jan V Foleta

Wim Gieling

Accountmanager / Consultant

Wim werkte vanaf 1992 als personeelsman bij een tweetal onderwijsadministratiekantoren. In 2001 maakte hij de overstap naar een VO schoolbestuur in Arnhem. Daar heeft Wim de afdeling personeels- en salarisadministratie opgebouwd en kwam hij in aanraking met formatieplanning op scholen. Sinds 2008 werkt Wim fulltime voor Foleta. Spreekt u met Foleta, dan is de kans groot dat u Wim aan de telefoon heeft.

Medewerker Foleta

Wim van de Belt

Accountmanager / Consultant

Wim van de Belt studeerde in 1978 af aan de HTS bij de opleiding Elektrotechniek. Hij volgde daarna een opleiding tot tweedegraads docent Wiskunde en Natuurkunde. Nadat Wim jarenlang werkzaam was in het onderwijs als o.a mentor en docent Wiskunde werd hij vanaf 2002 lid van het managementteam, als hoofd personeelsplanning en -formatie. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring opgedaan in roosters maken, personeelsplanning en meerjarenformatie. Sinds 2015 is Wim bij Foleta in dienst als accountmanager/consultant.

Wim B Foleta

Ype Oosterhoff

Accountmanager / Consultant

Ype Oosterhoff studeerde in 1990 af als leraar wiskunde/natuurkunde en rondde in 1995 wiskunde 1e graad af. Naast 31 jaar ervaring als docent wiskunde heeft hij ruime ervaring als adviseur uitvoering cao en ontwikkeling en uitvoering van taakbeleid. Naast het docentschap en het formatiebeheer op het Christelijk Lyceum te Apeldoorn heeft Ype het bovenschools beheer van Foleta vanaf 2014 vormgegeven op de Veluwse Onderwijsgroep, zowel voor VO als PO. Sinds 2020 versterkt hij Foleta in de functie als consultant/accountmanager.

Foleta Ype

Ine Markerink

Accountmanager / Consultant PO

Ine Markerink was zo'n twintig jaar werkzaam als directeur in het primair onderwijs. Daarna was ze ruim tien jaar teamleider in het voortgezet onderwijs, waar ze zich verdiepte in onderwijsvernieuwing en personeelsbeleid. Ze was o.a. verantwoordelijk voor de formatieplanning en de samenwerking daarin tussen het team, het management en het roosterbureau. Ze was de vraagbaak voor Foleta binnen de scholengroep. Vanaf 2019 is ze als accountmanager/ consultant PO in dienst bij Foleta.

Foleta Ine

Sander van Sluijs

Ontwikkelaar

Sander van Sluijs rondde, na een uitgebreide studiecarrière van MTS-t naar HBO-I, zijn studie Informatica op universitair niveau af. Sinds 2003 brengt hij zijn jarenlang opgebouwde theoriekennis in de praktijk als application- en web-developer. Sinds 2009 is Sander werkzaam voor Foleta.

Sander Foleta

Niels Vos

Ontwikkelaar

Na een korte carrière in de wetenschap heeft Niels van zijn hobby zijn werk gemaakt, door Informatica te gaan studeren aan de HAN in Arnhem. Dankzij zijn voorliefde voor het web, werd al snel duidelijk in welke richting hij zich wilde specialiseren. Sinds 2013 is Niels werkzaam bij Foleta.

Niels Foleta

Nathan Scherff

Ontwikkelaar

Nathan Scherff studeerde in 2006 af aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is precies 10 jaar als ontwikkelaar werkzaam in de ICT wereld als hij bij Foleta aan de slag gaat.

Nathan Foleta

Jan Kuppens

UI & UX specialist

Jan Kuppens studeerde in 2013 af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam bij de opleiding Informatiekunde. Hij is bij Foleta als User interface en Front-end specialist verantwoordelijk voor de vormgeving van Foleta.

Jan K Foleta

Margo Gerritsen

Financieel medewerker

Margo Gerritsen rondde in 1987 de MEAO af en behaalde in 1989 haar diploma Moderne Bedrijfsadministratie. Ze heeft ruim tien jaar gewerkt in de functie van financieel medewerker en is verantwoordelijk geweest voor de financiële administratie van meerdere onderwijsinstellingen. Sinds 2011 is Margo twee dagen in de week werkzaam bij Foleta. Ze verzorgt er de financiële administratie en een aantal administratieve taken.

Margo Foleta