Het werkverdelingsplan: gebruik Foleta

Foleta ondersteunt scholen bij het volledige formatieproces, en is een hulpmiddel bij het maken en bespreken van het werkverdelingsplan in het primair onderwijs.

Neem contact op
Foleta PO

Foleta is dé specialist in het formatieproces in het onderwijs

Al bijna 20 jaar verzorgt Foleta het formatieproces in PO, VO en MBO op meer dan 900 scholen.

Hoe werkt Foleta PO?

Foleta heeft een uitgebreide support waarin de gebruiker ondersteund wordt in het gebruik van het programma. Een digitale handleiding is tevens voorzien van vele gebruikersfilmpjes.

Hieronder vind je een aantal filmpjes om een beeld te krijgen hoe de applicatie werkt.

Bekijk Foleta Support
Foleta PO

Wat doet Foleta?

Als je Foleta gebruikt voor de formatieplanning en het toedelen van lessen en taken, worden automatisch rapporten gemaakt die je kunt gebruiken bij de werkverdeling.

Hiernaast zie je een filmpje uit de instructie van support PO.

“ Met één druk op de knop inzicht in de jaartaak voor medewerker en werkgever! De homepage heeft een lay-out die overzichtelijk, duidelijk en gebruiksvriendelijk is. Eén keer inrichten van een schooljaar en in volgende jaren wordt het gekopieerd en dan ben je al bijna klaar. ”

Lennert Van Noppen - adjunct directeur van de Goede Herderschool

“ Foleta biedt voor de verschillende locaties de mogelijkheid tot het aanmaken van scenario’s om bijvoorbeeld gevolgen van aanpassingen van het taakbeleid te verkennen. ”

Ton Heijnen - Trinitas

Heb je vragen over Foleta voor je school?

We helpen je graag! Neem contact op met ons om de mogelijkheden door te nemen, of bel ons op 030 - 20 40 214.

Een van onze accountmanagers neemt graag contact met je op om je de mogelijkheden van Foleta te laten zien. We maken graag een afspraak op locatie of online om je persoonlijk een demo van het programma te geven. Je krijgt dan het beste beeld of de mogelijkheden van Foleta tegemoetkomen aan je wensen en verwachtingen. Uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

Wie doet volgend jaar wat?

Wie doet volgend jaar wat?

De directeur maakt samen met het team het werkverdelingsplan. Tijdens dit proces komen veel vragen naar voren zoals:

Welke groepen zijn er komend jaar? Welke taken plannen we in?

Welke opslagfactoren en vergoedingen hanteren we?

Hoe besteden we de werkdrukmiddelen?

Zijn de plannen haalbaar?

Zijn de plannen haalbaar?

Er zijn natuurlijk andere zaken waar je rekening mee houdt.

Welk budget is er beschikbaar?

Welke persoonlijke wensen heeft iedereen?

Wat voor effect hebben alle cao-regelingen?

Welke taken moeten gedaan worden.

Foleta ondersteunt

Foleta ondersteunt

Via de cao worden scholen gestimuleerd eigen keuzes in het onderwijsaanbod en in de schoolinrichting te maken. Het budget van de school, de wet onderwijstijd en de arbeidsvoorwaarden voor het personeel zijn belangrijke randvoorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden. Foleta brengt alle onderdelen samen in één samenhangend systeem. Foleta: één systeem, één waarheid.

ALT van de USP afbeelding

Schoolbestuur

Het schoolbestuur houdt zicht op beste-ding van het budget, in geld of in fte’s. De verantwoording van werkdrukmiddelen is goed mogelijk in Foleta. Er zijn diverse rapportagemogelijkheden bijvoorbeeld over de duurzame Inzetbaarheid en aanstel- lingsoverzichten.

Directeuren

Directeuren

Bij de voorbereiding van het werkverdelings
plan is aan alle knoppen te draaien en worden de gevolgen van keuzes direct zichtbaar. Foleta geeft de mogelijkheid om de wensen van het personeel voor een komend schooljaar digitaal op te vragen. De wensen worden zichtbaar in het systeem, wat helpt bij de werkverdeling.

Teamleden

Teamleden

In het werkverdelingsplan kunnen de teamleden meebeslissen in de te maken keuzes. Tijdens het overleg worden de consequenties van teamvoorstellen direct zichtbaar. Alle beslissingen samen leveren voor iedereen een individuele jaartaak op. Hierop is de volledige geplande individuele inzet zichtbaar.

Het team van Foleta

Een team met medewerkers met tientallen jaren praktijkervaring staat je te woord.

Bekijk het team
Foleta PO Team
Afbeelding ALT placeholder

"Zeer prettige lay-out"

“Met één druk op de knop is de jaartaak overal te zien. Ook de andere rapportages worden zeer op prijs gesteld (aanstellingen, saldi). De bestuurder gebruikt de rapportages intensief, onder andere rapport Saldi, om zicht te hebben op tekorten en overschotten bestuursbreed.”

“De implementatie van Foleta heeft tot gevolg dat men over bepaalde zaken in gesprek gaat, zoals de taken, de uren voor taken, de taakverdeling, de afspraken over opslag. De een heeft 80 minutieus beschreven taken, de ander heeft er maar 15 in grove lijnen: wat zijn de voor- en nadelen van een bepaalde aanpak? Wat doe je met de saldi? Wanneer kom je in actie? Dit zijn aspecten van de professionaliseringsslag waar men naar streeft.”

Lennert Van Noppen, Goede Herderschool, PCOHS