Het werkverdelingsplan en Foleta

Met Foleta kan uw team de lessen en taken verdelen in het nieuwe schooljaar.

Vraag nu een demo aan
Foleta Werkverdelingsplan

Wat is het werkverdelingsplan?

Het werkverdelingsplan heeft als doel betere besluiten te nemen op het gebied van formatieplanning, les- en taaktoedeling. Door het team al in een vroeg stadium bij de besluitvorming te betrekken krijgt men betere besluiten en wordt het draagvlak vergroot. Het bestuur bepaalt de uitgangspunten, het team geeft invulling aan het onderwijs op school. Omdat leerkrachten aan de basis staan, kunnen zij vanuit hun professionaliteit goede beslissingen nemen.

Aspecten van het werkverdelingsplan in Foleta

In Foleta worden ten minste geregeld:
– De verdeling van de te geven lessen en groepen over de individuele teamleden;
– De verhouding tussen lesgevende taken en overige taken;
– De tijd die leraren nodig hebben voor het voor- en nawerk van de lessen;
– De tijd die onderwijsondersteunend personeel nodig heeft voor het werk binnen en buiten de klas;
– Welke taken worden uitgevoerd en de tijd en verdeling daarvan;
– De momenten waarop er op school pauze wordt genoten;
– De momenten waarop het team vindt dat medewerkers aanwezig moeten zijn op school;
– De besteding van de werkdrukmiddelen;
– De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de kaders voor vervangingsbeleid bij de werkgever.

Bekijk ook de uitlegvideo van de AoB
werkverdelingsplan primair onderwijs
werkverdelingsplan vervangt het basis- en overlegmo

Waarom is Foleta zo geschikt voor het werkverdelingsplan?

Het werkverdelingsplan sluit nauw aan bij waar het in Foleta om gaat. Foleta is gebouwd om op basis van volledige en gestructureerde informatie beslissingen te kunnen nemen over de omvang en samenstelling van de formatie en de verdeling van lessen en taken. Vandaar dan ook de naam Foleta (formatieplanning, les- en taaktoedeling). Het is gemaakt voor formatieplanners, maar ook voor bestuurders, schoolleiders, controllers, P&O medewerkers, MR en teamleden.
Met het nieuwe werkverdelingsbeleid is de positie van het schoolteam steviger neergezet en kan een bestuur/schoolleider niet zonder overleg met het team het werkverdelingsbeleid vaststellen.
Het team, de individuele leerkracht en onderwijs- en leraarondersteuner krijgen met het werkverdelingsplan zeggenschap over hun eigen werk en alle werkzaamheden op de school.

Uitgangspunt is dat de werknemer met een voltijdsaanstelling 1659 uur per schooljaar kan worden ingezet. Uitgangspunt is ook de 940 lesuren die leerlingen gemiddeld per school krijgen. Daarbij kan een schoolteam kiezen om 930 uren per fulltime leerkracht les te geven (daarop is de financiering gebaseerd) maar ook meer.

Wat doet Foleta met het werkverdelingsplan?

Met betrekking tot de planning: Er moeten keuzes gemaakt worden. Zo zullen de extra uitgaven voor een verhoging van de opslag voor voor- en nawerk ergens anders vandaan gehaald moeten worden. Foleta is een beslissingsondersteunend model. Dat houdt in dat de effecten van keuzes juist en snel worden doorgerekend. De beslissers worden ondersteund met gegevens.
Als de keuzes zijn gemaakt zijn ondersteunt Foleta bij de werkverdeling. De teamleden loggen in en doen voorstellen over het verdelen van leerkrachten aan groepen en het verdelen van taken.

werkverdeling primair onderwijs foleta
Werkverdelingsplan PO

Is Foleta geschikt voor gebruik door het team?

Gebruiksgemak staat centraal. Teams moeten de schermen kunnen begrijpen en zonder problemen hun voorkeuren kunnen invoeren. De hoeveelheid informatie moet relevant zijn. Ten behoeve van het gebruiksgemak zijn een aantal zaken gerealiseerd:

Functionaliteiten die niet per sé nodig zijn voor het maken van een goede planning en jaartaak worden niet getoond. Indien gewenst kunnen ze in overleg met de accountmanager aangezet worden.
Er is uitgebreide support.
Er is een eenvoudig dashboard met een duidelijke menustructuur.
Rechten kunnen door de beheerder nauwkeurig worden bepaald.
Accountmanager en helpdesk staan elke werkdag tot uw beschikking.