Het werkverdelingsplan en Foleta

In Foleta is zichtbaar hoeveel uren een leerkracht in totaal beschikbaar heeft voor lessen en taken samen. Wilt u ook inzicht in de beschikbaarheid van uw docenten?

Start met een demo
Foleta Werkverdelingsplan

Wat is het werkverdelingsplan?

Middels het werkverdelingsplan wordt het taakbeleid niet meer op bestuursniveau, maar op schoolniveau vastgesteld. Het werkverdelingsplan is een veelomvattend plan. We leggen het graag uitgebreider uit:

Wat bevat het werkverdelingsplan?

Niet alleen de onderlinge taakverdeling en verhouding tussen lesgevende en overige taken worden geregeld in het werkverdelingsplan, maar ook de werktijden- en pauzeregeling dient erin worden opgenomen. Zowel het team, als de schoolleider en de PMR hebben bevoegdheden ten aanzien van de vaststelling van het werkverdelingsplan.

In het werkverdelingsplan is ten minste geregeld:
– De verdeling van de te geven lessen en groepen over de individuele teamleden;
– De verhouding tussen lesgevende taken en overige taken;
– De tijd die leraren nodig hebben voor het voor- en nawerk van de lessen;
– De tijd die onderwijsondersteunend personeel nodig heeft voor het werk binnen en buiten de klas;
– Welke taken worden uitgevoerd en de tijd en verdeling daarvan;
– De momenten waarop er op school pauze wordt genoten;
– De momenten waarop het team vindt dat medewerkers aanwezig moeten zijn op school;
– De besteding van de werkdrukmiddelen;
– De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de kaders voor vervangingsbeleid bij de werkgever.

Bekijk ook de uitlegvideo van de AoB
werkverdelingsplan primair onderwijs
werkverdelingsplan vervangt het basis- en overlegmo

Wat veranderd er op mijn school?

Het werkverdelingsplan vervangt het basis- en overlegmodel. Door signalen uit de praktijk en een cao-evaluatieonderzoek moest vastgesteld worden dat het werken met twee modellen leidde tot veel onduidelijkheid op de werkvloer. Het overleg kwam onvoldoende tot stand.

Met het nieuwe werkverdelingsbeleid is de positie van het schoolteam steviger neergezet en kan een bestuur/schoolleider niet zonder overleg met het team het werkverdelingsbeleid vaststellen.
Het team, de individuele leerkracht en onderwijs- en leraarondersteuner krijgen met het werkverdelingsplan zeggenschap over hun eigen werk en alle werkzaamheden op de school.

Uitgangspunt is dat de werknemer met een voltijdsaanstelling 1659 uur per schooljaar kan worden ingezet. Uitgangspunt is ook de 940 lesuren die leerlingen gemiddeld per school krijgen. Daarbij kan een schoolteam kiezen om 930 uren per fulltime leerkracht les te geven (daarop is de financiering gebaseerd) maar ook meer.

De werkverdeling en Foleta

In het werkverdelingsplan wordt uitgegaan van een lestaak van 940 uur bij een fulltime aanstelling. In dit plan worden verdeling van groepen over leerkrachten, verhouding van lesgebonden en overige taken, tijd voor voor- en nawerk, aanwezigheid op school en besteding van de werkdrukmiddelen vastgelegd. In Foleta wordt daarom zichtbaar hoeveel uren een leerkracht in totaal beschikbaar heeft voor lessen en taken samen.

werkverdeling primair onderwijs foleta
Werkverdelingsplan PO

Vanaf wanneer dient het werkverdelingsplan?

Het werkverdelingsplan gaat in als de cao is getekend. Op 27 juni 2018 heeft de AOb-sectorraad primair onderwijs ingestemd met de cao en maandag 2 juli 2018 wordt de cao ondertekend. In de praktijk zal het werkverdelingsplan in kunnen gaan in het nieuwe schooljaar 2019-2020.