Vervangingen tijdens een schooljaar

Wim van de Belt | 06 september 2017

Het schooljaar is van start gegaan. U krijgt ook dit schooljaar te maken met medewerkers die afwezig zullen zijn. Daarom is het belangrijk voor uw school om vervangingen goed en eenduidig te regelen.

Op het moment dat een medewerker afwezig is, door bijvoorbeeld ziekte, ontstaat een complex proces waarbij verschillende belanghebbende zijn. Meestal wordt de afwezige docent eerst zo goed mogelijk via het dagrooster vervangen. Tegelijkertijd zal zo spoedig mogelijk een structurele vervanging voor de lessen en taken geregeld moeten gaan worden. Meestal verloopt dat via een prioritering, bijvoorbeeld eerst de examenklassen en later in het proces vervanging van taken. Er zijn daarbij verschillende stappen te onderscheiden.

 

Het kan dus voorkomen dat in het begin een deel van de lessen vervangen worden, dat één klas door meer dan één docent, bijvoorbeeld deels door een LIO, vervangen wordt. De begin- en einddatum van de vervanging kan verschillen, …. Kortom het proces moet uiterst flexibel in te richten en te monitoren zijn.

 

Om dit mogelijk te maken heeft Foleta de vervangingsmodule. Zo werkt iedereen met dezelfde gegevens. Het voorkomt dat er verschillende ‘Excel bestanden’ in omloop zijn met elk een wat andere invalshoek, bijvoorbeeld vanuit: P&O, financiën, afdelingsleider van de afwezige persoon, de roosterraar en de verantwoordelijke voor de lesverdeling.

 

De mogelijkheden bij de vervangingsmodule zijn zeer flexibel. Via de vervangingsmodule is het eenvoudig om de vervangingsuitbreiding van een medewerker te berekenen. Denk hierbij aan een medewerker die langdurig ziek is, met zwangerschapsverlof is of een medewerker die zijn BAPO opneemt.

 

Meer weten over de vervangingsmodule kijk op support.foleta.nl of neem contact op met de helpdesk 030 -20 40 214

Wellicht voor u interessant:
Analyseren van het schooljaar