Van Foleta naar het roosterprogramma

Felix Maseland | 28 juni 2019

Als de lessen zijn toegedeeld is het tijd voor een export naar het roosterprogramma. Foleta biedt handige tools om dit te vergemakkelijken.

Als de lessen zijn toegedeeld in S3.1.3 kunnen de gegevens naar het roosterprogramma geëxporteerd worden met behulp van S4.1.28. De manier van export is afhankelijk van het gekozen roosterprogramma. In support van Foleta vindt u extra informatie over deze export. Hieronder in het kort de belangrijkste functionaliteiten.

Allereerst is het van belang om in S1.0.3 aan te geven welk roosterprogramma u gebruikt. In S4.1.28 wordt afhankelijk van de keuze welke u in S1.0.3 een aantal tabbladen zichtbaar met mogelijkheden voor export van gegevens.
Om de import van de gegevens in het roosterprogramma goed te laten verlopen is het van belang dat de naamgeving van onder andere opleidingen, klassen, docenten en vakken van het roosterprogramma en Foleta op elkaar zijn afgestemd. 

 

Masterplan

Voor de export naar Masterplan wordt een WBF-bestand aangemaakt waarin per les een regel aanwezig is waarin is aangegeven welke vak door welke docent gegeven wordt in welke klas.
De export vindt per periode plaats. Op onze supportpagina's vindt u een nauwkeurige beschrijving over de import van de gegevens in Masterplan.

 

Untis

Voor de export naar Untis kunnen in S2.2.5 tabblad rooster diverse extra eigenschappen aan een les meegegeven worden in het exportbestand. Het betreft gegevens over lokalen, dubbeluren, blokuren, tijdvakken en tekst. 
Indien in Untis geen basisgegevens aanwezig zijn dan kunnen deze vanuit Foleta geëxporteerd worden via S4.1.28 tabblad Untis basisgegevens en ingelezen worden in Untis.

Met behulp van tabblad Untis kunnen de lestoedelingen in Untis geïmporteerd worden en indien u gebruik maakt van WebUntis dan kunnen de lessen ook rechtstreeks in WebUntis ingelezen worden waarbij in dit laatste geval de gegevens uit S2.2.5 niet mee gaan naar WebUntis. Gebruikers van WebUntis kunnen nadat ze in S1.0.3 de credentials voor WebUntis hebben ingevuld met behulp van S3.1.6 nagaan of het rooster in WebUntis overeen komt met de gegevens welke in Foleta staan. Meer informatie over de export naar Untis vindt u op onze support.

 

Zermelo

Indien in Zermelo nog geen juiste lessentabel aanwezig is kan deze vanuit Foleta ingelezen worden in Zermelo. Hiervoor is in Foleta een nieuwe rapportage gemaakt welke via S4.1.28 tabblad Zermelo lessentabel gemaakt kan worden. Afhankelijk van of de lessentabel ingelezen wordt in de desktop of het portal kan er een rapportage gemaakt worden.
Om de toedeling van de lessen aan de docenten in Zermelo in te lezen kan op tabblad Zermelo een export met daarin de toedeling voor de lessen aangemaakt worden. Bekijk onze supportpagina voor verdere tips betreffende de export van gegevens naar Zermelo.
Bij het maken van het rooster kan het voorkomen dat de roostermaker andere keuzes maakt dan welke er in Foleta staan. Om uiteindelijk toch inzichtelijk te hebben of het rooster overeenkomt met de gegevens in Foleta is het mogelijk om de met behulp van S3.1.6 de verschillen tussen het rooster en Foleta inzichtelijk te maken waarna er in Foleta of in het rooster programma aanpassingen gedaan kunnen worden zodat beide systemen dezelfde informatie weergeven. Kijk voor meer informatie op support.foleta.nl.

 

Andere roosterprogramma's

Voor export naar andere roosterprogramma's kan gebruik worden gemaakt van een Excel bestand wat met behulp van S4.1.28 gemaakt kan worden.

 

Tot slot

Het blijft van belang om na het inlezen goed te kijken in het rooster programma of alle gegevens correct zijn ingelezen. Vooral de speciale situaties (meerdere docenten op 1 groep, samenvoegingen) dienen bekeken en evt. aangepast te worden in het roosterprogramma.