Up-to-date met Keuzevak: november 2021

Kitty Kalsbeek | 12 november 2021

In deze nieuwsbrief een gedetailleerd overzicht van verbeteringen en nieuwe functionaliteiten die gedaan zijn, mede dankzij de input van onze gebruikers! Kijk voor meer informatie op onze supportpagina, hierbij is het onderdeel Processen fors uitgebreid.  Aankomend weekend is de release van deze wijzigingen. Daarnaast wordt er weer voorzichtig gestart met het inrichten van Keuzevak voor het volgende schooljaar. 

 

Gebruikersgemak 

We hebben de kolom #leerlingen > 1 prognose toegevoegd bij de menu’s Prognose en Gekozen vakken om duidelijk te maken dat er nog leerlingen zijn die een prognose hebben voor meer dan één opleiding.

 

Om meer duidelijkheid te geven in welke schooljaar gewerkt wordt is in een aantal menu's de tekst 'huidig schooljaar' of 'volgend schooljaar' toegevoegd. Er wordt nu, bijvoorbeeld in het menu Prognose waar gewerkt wordt met huidige leerlingen, 'huidig schooljaar' weergegeven. Bij Gekozen vakken staat 'volgend schooljaar'.

 

 

Ook is het mogelijk om een klascode aan meerdere opleidingen te koppelen.

 

Vernieuwde leerlingkaart 

Het aantal getoonde items in het menu Leerlingen overzicht voor een bepaalde leerling(leerlingkaart) is uitgebreid. Hierdoor hoeft er minder vaak van menu gewisseld te worden. 

 

Daarnaast is de mogelijkheid toegevoegd om een opmerking toe te voegen op de leerlingkaart die tevens zichtbaar is bij Prognoses en Gekozen vakken.


 

Er is een nieuwe mogelijkheid om bij het inlezen van leerlingen bij bepaalde opleidingen direct een 100% prognose te laten invullen bij een vervolgopleiding. Een leerling van bijvoorbeeld Havo 2 krijgt automatisch een prognose van 100% voor Havo 3.

 

 

 

Gekozen vakken

Het menu Gekozen vakken is gebruikersvriendelijker geworden:

 

Webinar ‘Hoe werk je met Keuzevak?’

Op vrijdag 10 december om 14.30 uur geven we een Webinar waarin we laten zien hoe je werkt met Keuzevak. Daarnaast geven we inzicht in hoe de gegevens uit Keuzevak gebruikt kunnen worden in Foleta. Hierbij wordt getoond hoe twee belangrijke processen samenkomen binnen een Keuzevakschool en bruikbare informatie opleveren voor het formatieproces in Foleta.

 

Keuzevak maakt het mogelijk om:

 

De combinatie van deze gegevens wordt direct zichtbaar in Foleta (menu S2.3.2 Keuzevak) en kan gebruikt worden in het formatieproces voor het volgend schooljaar. Tevens is het mogelijk om de vakkenpakketkeuzes van leerlingen te koppelen met het leerlingadministratiesysteem en roosterapplicaties.
 

Gebruik je Keuzevak al? Aan het einde van het Webinar geven we sneak preview van een nieuwe functionaliteit binnen Keuzevak en laten we zien welke aanpassingen in de release van november in Keuzevak zijn doorgevoerd.
 

Klik hier om je aan te melden!

 

Aanmaken nieuw schooljaar Keuzevak

Dien de aanvraag voor het aanmaken van een nieuw schooljaar in via support@foleta.nl. Vermeld hierbij de schoolnaam zoals deze in Keuzevak gebruikt wordt. Let op: voor elke school binnen de scholengroep dient aangegeven te worden of deze gekopieerd moet worden.

 

Zie ons advies op support over het wel of niet mee kopiëren van leerlingen. Vermeld de keuze bij de aanvraag om een nieuw schooljaar aan te laten maken. Tevens staan daar de controle stappen die direct na kopiëren doorlopen moeten worden.


Workshops Keuzevak op locatie 

Voor scholen die gebruik maken van Keuzevak bieden we workshops op locatie aan. Deze zijn gericht op de inrichting en het juiste gebruik van Keuzevak. Het doel van deze workshop is om Keuzevak zó te leren gebruiken dat men tijdig inzicht krijgt in betrouwbare prognoses voor het formatieproces.

 

Tijdens deze workshop behandelen we de koppeling met Foleta en besteden we aandacht aan de twee processen achter Keuzevak:

Hierbij komen ook de volgende onderdelen aan bod:

Doelgroep: Keuzevakbeheerders, decanen, medewerkers leerlingadministratie, roostermakers en teamleiders.


Klik hier voor meer informatie of aanvragen van een workshop op locatie.

 

Release notes 

Klik hier voor een opsomming van de aanpassingen die in Keuzevak zijn aangebracht in de laatste release. In support van Keuzevak is meer informatie beschikbaar. Neem bij vragen contact op met de helpdesk van Foleta (030-2040214).