Up-to-date met Keuzevak - juni 2020

Kirsten Meijer | 15 juni 2020

Afgelopen week is er een nieuwe release van Keuzevak live gegaan. Deze nieuwe release bevat diverse uitbreidingen. In deze nieuwsbrief vindt u een korte beschrijving van deze uitbreidingen. Op support zijn de functionaliteiten uitgebreider beschreven.

Inrichten -> Labels

Mogelijk dienen niet alle vakken die leerlingen kiezen, meegenomen te worden in de berekeningen voor de formatie. Te denken valt bijvoorbeeld aan het extra vak dat een leerling kan kiezen. Per label is het mogelijk om aan te geven of het vak wel of niet mee moet tellen voor de formatie. Standaard wordt bij ieder label aangegeven dat het vak in Foleta Keuzevak S2.3.2 meetelt.
Als bijvoorbeeld het extra vak niet mee mag tellen in de formatie en alleen gevolgd kan worden als er plek is in een bepaalde lesgroep, dan dient het keuzerondje bij het label voor het extra vak bij het veld Formatief op “nee” gezet te worden.

Gekozen vakken -> Overzicht

Het overzicht van de gekozen vakken is uitgebreid. Het is zichtbaar hoeveel leerlingen er een vak hebben dat niet formatief is. De niet formatieve vakken worden niet meegenomen naar S2.3.2.
Indien gewenst kan bij een door een leerling gekozen vak een label aangepast worden of een opmerking toegevoegd worden. Gebruik hiervoor de rechtermuisknop.

Gekozen vakken -> Importeer vakkenpakket

Importeren van vakkenpakketten met labels is mogelijk. Let er wel op dat het juiste importbestand gebruikt wordt, zoals aangegeven bij de verschillende voorbeeldversies 1 en 2.

Gekozen vakken -> Exporteren

Export van de gekozen vakken naar Zermelo en SomToday per opleiding is mogelijk.
Ook kan aangegeven worden of de gekozen vakken van alle geprognosticeerde opleidingen per leerling geëxporteerd moeten worden of alleen de opleidingen per leerling met het hoogste percentage.