Up-to-date met Foleta: september 2021

Felix Maseland | 16 september 2021

Inmiddels zijn we weer een aantal weken aan de slag en heeft iedereen zijn draai weer gevonden. In deze nieuwsbrief geven we onder andere een update over Single Sign On (SSO), de administratie van NPO-gelden in Foleta, het inplannen van schooljaar 2022/2023 en uiteraard over ons VO Fusyon Congres dat op 4 november a.s. gehouden wordt.

VO Fusyon Congres - 4 november 2021

De uitnodigingen zijn verstuurd en de voorbereidingen zijn in volle gang. Op donderdag 4 november geven we, samen met Cogix, Somtoday, Magister, Visma Raet en HR2day op een interactieve en innovatieve wijze invulling aan het event met als centraal thema: “De organisatie van het onderwijs van nu en de toekomst”. Tijdens dit online event heb je de mogelijkheid om presentaties bij te wonen van bovengenoemde leveranciers, maar we hebben ook klanten gevraagd om hun ervaringen te delen in het werken met Fusyon. Klik hier voor het programma en schrijf je in!

 

Nieuw te plannen schooljaar 2022/2023

Het huidige schooljaar is nog maar net begonnen, maar binnenkort beginnen scholen weer met de planning van schooljaar 2022/2023. Door middel van 'kopiëren schooljaar' kun je dit realiseren. Voordat je een nieuw schooljaar gaat aanmaken is het noodzakelijk om een aantal controles uit te voeren. Hier hebben we beschreven hoe je dit kan doen. Als je dit gedaan hebt, kun je via deze uitleg een nieuw schooljaar aanmaken. Tevens is het mogelijk om dit aan te vragen via Support van Foleta. 

 

Administratie van NPO-gelden in Foleta

Voor de zomer is er veel gebeurd met betrekking tot NPO-gelden.De scan is gedaan, de interventies werden bekend én er is nagedacht over de invulling op school. Uiteraard heeft dit alles ook effect op de formatie. Het is van groot belang de besteding van NPO-gelden goed te administreren. We willen immers het onderscheid tussen NPO-gelden en reguliere formatie in beeld hebben, maar het is ook van belang om de besteding van NPO-gelden te kunnen verantwoorden. Alle ingrediënten om dit goed te doen waren al beschikbaar in Foleta(projectadministratie), maar met enkele toevoegingen is het verwerken nog completer geworden.


De afgelopen tijd hebben we vaak contact gehad met scholen die de administratie van NPO-gelden al in Foleta gedaan hebben en hieruit bleek dat alle interventies gemakkelijk in Foleta zijn te verwerken, zowel in FTE’s als desgewenst in euro’s. Ook als de reguliere formatie in FTE’s uitgedrukt wordt, is verwerking in Foleta op beide manieren mogelijk.
 

Voor de verantwoording zijn nieuwe rapportages gemaakt, waarin vanuit verschillende invalshoeken de benodigde informatie gegenereerd kan worden. Bekijk eens ons Webinar over NPO-gelden voor een volledig beeld of maak een afspraak met één van onze consultants. 

 

Foleta SSO (Single Sign On)

In de vorige nieuwsbrief vertelde we al over de release van SSO voor Foleta en Keuzevak. Dit eerste deel is succesvol verlopen. Op dit moment wordt er getest met een aantal scholen en na het afronden van deze tests zal er een gefaseerde uitrol van SSO op de overige scholen plaatsvinden. Via een tussentijdse release bieden we dan de mogelijkheid om via Foleta een SSO-koppeling aan te vragen. De behandeling van de aanvragen zal plaatsvinden op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Houd de website en komende nieuwsbrief goed in de gaten voor meer informatie!

 

Berekening personele lasten

Bij berekening van personele lasten worden nu ook een aantal PB soorten meegenomen die uitbetaald worden. Dat betreft de volgende PB soorten: de 3% ziektevervanging, het uitbetalen van het OOP, kapitaliseren van de kinderopvang en het PB 50 kapitaliseren ten opzichte van pensioen. Dit betekent in een aantal gevallen een kleine verhoging van de personele lasten in Foleta.

 

Gebruik wtf in plaats van bruto wtf bij een aantal menu-items

In menu S2.1.1 'Aanstelling Medewerker' wordt vanaf nu bij de eerste aanstellingsregel wtf gebruikt en niet meer bruto wtf. Het gebruik van de term bruto wtf was hier en op het taakformulier verwarrend. De aanpassing heeft gevolgen voor de menu’s S2.1.1 'Aanstelling Medewerker', S2.2.2 'AST en Desk. bevordering' (tabblad Overige berekende taken). 
De rapportage S4.1.4 Aanstellingsoverzicht is hetzelfde gebleven. Op de jaartaken van de medewerkers komt de term bruto wtf niet meer voor in de aanstellingsregels.

 

Toegang tot online support

Met ingang van deze release is online support alleen toegankelijk wanneer gebruikers in Foleta ingelogd zijn. Op deze manier kunnen we, als er via de online support een ticket wordt ingediend bij de helpdesk, sneller zien van welke school of scholengroep de vraag afkomstig is.

 

Cursussen

Vervangingen - 6 oktober a.s.

Ook op een school komen planning en werkelijkheid niet altijd overeen. Een medewerker wordt bijvoorbeeld ziek of krijgt een kind. In dat geval moet een deel van de geplande lessen en taken worden vervangen. In Foleta wordt hiervoor de module ​'V​ervangingen' gebruikt. Hiermee kan aangegeven worden wie wanneer een les of taak overneemt en of dit ten laste van het vervangingsbudget moet. In de​ cursus ​'Vervangingen' ​wordt het gehele proces doorlopen zodat je na afloop alle vervangingen op de juiste manier kunt inrichten. Klik hier om je aan te melden. 

 

Registratie OOP jaartaak en overuren - 24 september & 12 oktober 

Wordt de werk -en verlofregistratie voor het OOP nog op papier of in excel gedaan? De module werk- en verlofregistratie in Foleta biedt uitkomst! Onderstaand enkele voordelen:

 

·      Foleta berekent voor de medewerker het vakantierecht (wettelijk en bovenwettelijk).
·      Eventuele compensatie voor overwerk en of verschuiving van werktijd is geautomatiseerd.
·      Compensatie voor de ‘verplichte’ vakantie is standaard opgenomen.
·      De OOP-er kan zijn verlof zelf aanvragen. De leidinggevende kan dit goed of afkeuren.
·      Altijd een up-to-date saldo.

 

Uiteraard is het mogelijk om even 'op weg' geholpen te worden. De cursus Registratie OOP jaartaak en overuren geeft inzichten in het werken met de module werk- en verlofregistratie. Meld je hier aan!


Klik hier voor een overzicht van alle cursussen voor de eerste helft van het nieuwe schooljaar.

 

Indexatie licentiekosten Foleta

De licentiekosten van Foleta worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het consumenten prijsindexcijfer. Klik hier voor de nieuwe licentiekosten per 1 januari 2022.

 

Optimaal gebruik maken van Foleta

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe functionaliteiten aan Foleta toegevoegd. Het komt regelmatig voor dat we op de helpdesk of bij bezoeken aan scholen merken dat niet iedereen op de hoogte is van alle mogelijkheden die Foleta biedt. Het gevolg is dat scholen naast Foleta nog allerhande bestanden gebruiken om grip te krijgen op de formatie. Voor het uitvragen van de formatiewensen worden papieren formulieren gebruikt en leerling prognoses worden uitgerekend met behulp van een zelfgemaakt Excel bestand. Deze zaken zijn gemakkelijk te realiseren in Foleta. We vinden het belangrijk dat scholen goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van Foleta en daarom nemen onze accountmanagers de komende periode mogelijk contact op om een afspraak (van ongeveer 1 uur) te maken om samen te kijken naar het gebruik van Foleta. Uiteraard is het ook mogelijk om contact met ons op te nemen via support@foleta.nl.

 

Release notes 

Klik hier voor een opsomming van de aanpassingen die in Foleta zijn aangebracht in de laatste release. In support van Foleta is meer informatie beschikbaar. Bij vragen kun je contact opnemen met de helpdesk van Foleta.