Up-to-date met Foleta PO: mei 2021

Felix Maseland | 17 mei 2021

In de mei-editie van onze PO-nieuwsbrief geven we onder andere een update over de uitgebreide release die is doorgevoerd en de kleinere aanpassingen die gedaan zijn om de functionaliteit, overzichtelijkheid en het gebruikersgemak te bevorderen. Tevens is de supportpagina geactualiseerd en hier zijn instructievideo's bijgewerkt en toegevoegd.

Update Foleta PO: een overzicht van de aanpassingen

 

Er is een uitgebreide release doorgevoerd voor Foleta-PO. De aparte instellingen voor “basismodel” en “overlegmodel” bestaan niet meer en zijn vervangen door één instelling waarin alle relevante gegevens samenkomen. Naast de bestaande systematiek waarin gewerkt wordt met een werkelijk aantal lesweken is het nu ook mogelijk om (in een nieuw schooljaar) met een vast aantal afgesproken lesweken te werken. Naast deze systeemaanpassingen zijn er weer een aantal kleinere aanpassingen gedaan die de functionaliteit, de overzichtelijkheid en het gebruikersgemak verder bevorderen. Vanzelfsprekend is de supportpagina geactualiseerd en zijn instructievideo’s bijgewerkt en toegevoegd.

 

Onderstaand een aantal aanpassingen op een rij:

Basis- en overlegmodel komen in nieuw model samen

 

Sinds de invoering van het werkverdelingsplan bestaat er formeel geen basis- of overlegmodel meer. De volgende twee uitgangspunten bestaan nog wel: een maximale lestaak (in principe 940 uur) en een jaartaak van in totaal 1659 uur. Dat zien we als volgt in het programma in S313 (Lessen) terug:

Mogelijkheid om te werken met een afgesproken vast aantal lesweken

 

In de standaardinstellingen wordt de vergoeding voor de lesgevende taken berekend op grond van de werkelijke lestijd. Dat is natuurlijk het meest zuiver en transparant. In de praktijk blijkt het echter ook voor te komen dat sommige scholen afspraken hebben gemaakt om met een vast aantal lesweken te rekenen. Deze optie is nu mogelijk gemaakt. Als voor deze optie gekozen wordt heeft dit de volgende gevolgen:

 

Wisselen naar het vaste wekenmodel?

 

Als je in het komend schooljaar voor de scholengroep gebruik wilt maken van het vaste wekenmodel, meld dit dan aan via de helpdesk van Foleta. Een accountmanager neemt dan contact op om de omzetting door te voeren en je (gratis) te begeleiden bij het boeken van de benodigde aanpassingen.

 

Andere aanpassingen in het programma en in support

 

Naast deze systeemwijzigingen zijn een groot aantal kleine aanpassingen doorgevoerd om het gebruikersgemak en de overzichtelijkheid van Foleta-PO verder te verbeteren. Ook op de supportpagina is een en ander bijgewerkt en aangevuld. Naast de “gewone” handleiding wijzen we even op de instructiefilmpjes die daar te bekijken zijn. Met deze korte filmpjes per onderdeel van het programma hopen we een gebruiker extra ondersteuning op maat te bieden.

Klik hier voor support Foleta-PO

 

Gezocht: nieuwe ontwikkelaar Foleta

 

In verband met de grote groei die we op dit moment doormaken zijn we op zoek naar een software developer ter uitbreiding van ons team in Arnhem. Klik hier voor de vacature. Binnen Advitrae Groep zijn we voor ons kantoor in Eindhoven op zoek naar een medewerker supportdesk en een software tester. Klik hier om deze vacatures te bekijken.