Up-to-date met Foleta: juni 2021

Felix Maseland | 20 juni 2021

Deze nieuwsbrief staat grotendeels in het teken van de NPO-gelden in projecten. Daarnaast nemen we afscheid van een aantal collega's en stellen onze nieuwe collega's zich voor. Ook vertellen we meer over Fusyon, onze totaaloplossing van formatieplanning tot rooster en het virtual event dat we organiseren.

NPO-gelden
 

Hij is er! De beloofde release om de NPO-gelden te verwerken in projecten. Normaliter is er geen release op dit moment in het schooljaar, omdat scholen druk zijn met het zetten van de laatste stappen in het formatieproces en dan is er weinig tijd om voor verdieping in nieuwe functionaliteiten van Foleta. Echter was de vraag naar nieuwe functionaliteiten waarmee NPO subsidies in Foleta verwerkt kunnen worden zo groot dat Foleta besloten heeft om toch een grote release uit te brengen. We zijn gaan inventariseren bij verschillende scholen hoe zij omgaan met de verschillende interventies die in de menukaart genoemd zijn en op basis daarvan zijn de nieuwe functionaliteiten ontwikkeld.

 

We hebben tevens gesprekken gehad met HRM-afdelingen omdat een aantal zaken grote gevolgen hebben voor de aanstellingen van medewerkers. Daarnaast heeft de afdeling financiën heldere overzichten nodig die men kan gebruiken voor verantwoording en willen de schoolleiders en formatiebeheerders geen dubbele boekhoudingen bijhouden en met een minimale inspanning jaartaak plaatjes kunnen genereren waarop naast de reguliere lessen en taken ook zichtbaar wordt wat eventueel onder een project valt. De uitdaging is vervolgens aan Foleta om dit alles zodanig vorm te geven dat het niet ten koste gaat van het proces dat al in volle gang is.

Projecten

 

NPO-gelden kunnen verwerkt worden in Foleta door gebruik te maken van projecten, maar bijvoorbeeld ook voor andere subsidies zoals bijvoorbeeld, Sterk Techniek Onderwijs en subsidies uit een samenwerkingsverband. In support van Foleta is op de tegel Financiën, Projecten en Formatieplanning een nieuwe sectie aangemaakt met daarin een flink aantal artikelen die de verschillende onderdelen van de nieuwe functionaliteit behandelen. Klik hier voor de link.

In deze release zijn aanpassingen gedaan in verschillende menu’s. Voor de inrichting van projecten ga je naar menu G1.1.3 Projecten. Vervolgens kunnen projecten toegekend worden aan opleidingen (S2.2.4), lessen (S2.2.5) en taken (S2.2.8) wat in de menu’s die hiermee te maken hebben zorgt voor aanpassingen.

Omdat projecten ook uitgevoerd zouden kunnen worden door OOP-ers of Directieleden zijn we genoodzaakt om in de lessentabellen de restrictie dat een les maar 1x voor mag komen los te laten. Dit heeft gevolgen voor S3.1.2 lessen aan secties. Kortom: een aantal flinke aanpassingen.

In S2.4.2 Formatieoverzicht hebben we inzichtelijk gemaakt hoe de projecten ingezet worden als onderdeel van de totale formatie. En tenslotte is er een nieuwe rapportage S4.1.49 met daarin allerhande rapporten met informatie over fte’s en € uit de projecten.


Berekening uurtarief


De berekening van het uurtarief is aangepast in de diverse rapportages. De nieuwe berekening gaat uit van een vast uurtarief per schaal en trede, rekening houdend met het percentage van de werkgeverslasten. In de berekening van het oude uurtarief kwamen er met name ongewenste effecten als er sprake was van ziekteverlof.

 

Lessentabel S2.2.5 uitgebreid

 

In de lessentabel is het mogelijk om nu ook voor OOP-ers en Directieleden lessen aan te maken doordat de functiecategorie is toegevoegd aan de lessentabel. Daarnaast is het toegestaan dat hetzelfde vak meerdere keren voor mag komen. Op deze manier is het niet meer nodig dat er dummy-vakken worden aangemaakt als er sprake is van samenvoegingen van lessen met ongelijke urenaantallen.

 

Webinar NPO-gelden overzichtelijk verwerken in Foleta


Op vrijdag 25 juni a.s. organiseren we een Webinar waarin we tools geven hoe de NPO-interventies geadministreerd en verantwoord kunnen worden in Foleta en Fusyon. Meld je aan via deze link. Het Webinar wordt opgenomen en kan later bekeken worden via deze link. Hier staan overigens al onze Webinars.

 

Nieuwe accountmanagers/consultants


Per 1 mei jl. zijn drie nieuwe accountmanagers/consultants gestart bij Foleta. Ze stellen zich via deze link aan je voor! Kitty, Irene en Walter worden de komende periode ingewerkt. Je zult ze ongetwijfeld binnenkort op school, tijdens een cursus of aan de helpdesk ontmoeten.

Door het vertrek van een aantal collega’s en de komst van nieuwe, hebben we de verdeling van onze accountmanagers over de verschillende scholen aan moeten passen. Het kan dus zijn dat je in de toekomst met een andere accountmanager te maken krijgt.
 

Vertrekkende collega’s


Naast nieuwe collega’s nemen we ook afscheid van een paar collega’s, omdat ze gaan genieten van hun pensioen.

We gaan deze collega’s missen. Ze zijn allemaal op hun eigen manier bepalend geweest voor het gezicht van Foleta!
 

Vacature accountmanager/consultant PO


In verband met het vertrek van collega’s en groeiende belangstelling vanuit het PO voor Foleta en Fusyon zijn we op zoek naar een nieuwe collega accountmanager/consultant voor het PO. De vacature hiervoor zal binnenkort op onze site verschijnen. Mocht je op voorhand al informatie willen hebben dan kunt je contact opnemen met de supportdesk van Foleta of een mail sturen naar support@foleta.nl.


Release notes


Klik hier voor een opsomming van de aanpassingen die in Foleta zijn aangebracht in de laatste release. In support van Foleta is meer informatie beschikbaar. Bij vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Foleta.


Fusyon (Foleta-Keuzevak-Xedule-Myx), de totaaloplossing voor formatieplanning, pakketkeuze en roosteren voor het VO!


Fusyon is ontwikkeld om onderwijslogistiek en formatieplanning te verzorgen voor het Voortgezet Onderwijs, Foleta is hier een onderdeel van. In de afgelopen maanden hebben we weer een aantal nieuwe Fusyon scholen mogen verwelkomen. De koppelingen tussen Foleta, Keuzevak en Xedule werken perfect, waardoor er geen ‘gedoe’ meer is in de uitwisseling van bestanden. Roostermakers zijn meteen op de hoogte wanneer er een aanpassing in de formatie heeft plaatsgevonden. Benieuwd naar de mogelijkheden van Fusyon? Neem dan contact op met onze supportafdeling zodat we een afspraak in kunnen plannen.
Klik hier voor meer informatie!
 

VO Fusyon Congres - 4 november 2021


Donderdag 4 november organiseren we een bijzonder virtueel event met als centraal thema “De organisatie van het onderwijs van nu en de toekomst”. Tijdens dit event krijg je onder andere antwoord op vragen als: hoe kun je het onderwijs nu en in de toekomst slim organiseren en ontwikkelen? En hoe blijf je als onderwijsinstelling wendbaar om in te spelen op actuele uitdagingen zoals betaalbaarheid en organiseerbaarheid? Eind deze maand sturen we een 'save the date' met meer informatie over dit virtuele congres. Zet hem vast in je agenda!


Cursussen schooljaar 2021-2022
 

Vanaf woensdag 23 juni aanstaande staan op site van Foleta de cursussen voor het nieuwe schooljaar. Klik hier voor een overzicht.