Up-to-date met Foleta: januari 2021

Felix Maseland | 20 januari 2021

Met veel enthousiasme blijven we ook in 2021 aan onze applicatie ontwikkelen. Met allereerst een sterk verbeterde HRM module, aanpassingen aan de januaribrief, uitbreidingen aan schooldashboard en meer.

HRM koppeling

Met grote trots kunnen we u melden dat de extra module HRM koppeling sterk is verbeterd.
Meer functionaliteiten, meer verschillijsten, meer invloed op de instellingen.
Het zal beslist even wennen zijn om met deze vernieuwde koppeling te gaan werken.
Het zal direct zichtbaar zijn dat menu G1.1.4 HRM koppeling en rapport S4.2.1. HRM zijn komen te vervallen.

 

Daarvoor in de plaats is een apart onderdeel op het School Dashboard toegevoegd, S3.3. HRM koppeling.
In menu S3.3.1 staat de verschillenlijst.
In menu S3.3.2. krijgt u de mogelijkheid om nieuwe medewerkers/aanstellingen gecontroleerd door te voeren vanuit uw HRM pakket in Foleta. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om schaal en trede in Foleta bij te werken vanuit de HRM koppeling. Verschillen in functiecategorieen en de aard van de aanstellingen kunt u ook rechttrekken.
Menu S3.3.3. geeft de mogelijkheid om in te grijpen op “wat en hoe” gekoppeld moet worden.

 

Uitgebreidere support vindt u hier.

Inzetbaarheid

Medewerkers kunnen in de januaribrief de wensen betreffende de inzetbaarheid aangeven. Het kan voorkomen dat de opgegeven wensen niet voldoen aan de afspraken die er binnen de school van toepassing zijn. In deze gevallen zullen de wensen dus mogelijk niet gehonoreerd kunnen worden. Met behulp van het onderdeel S3.2.1 kunnen ingediende wensen geaccordeerd worden waarna ze als input voor de roosterapplicatie kunnen dienen.


Uitgebreide support vindt u hier.

Uitbreiding schooldashboard

Koppeling met verschillende roosterapplicaties. Het schooldashboard is daarom uitgebreid met menu S3.2 Roosters. In dit menu zijn de verschillende onderdelen ondergebracht die van belang zijn voor de koppeling met de verschillende roosterapplicaties.

Gebruikersdag, wordt online Foletamiddag

Zoals u van ons gewend bent kunt u tijdens onze Foleta-Gebruikers-Middag informatie ophalen over de laatste ontwikkelingen van Foleta. Onderwerpen die aan bod komen zijn de, in deze nieuwsbrief genoemde, vernieuwde HR-koppeling en extra functionaliteit van de Januaribrief. Maar ook de effecten van Corona bij financiën, statistische prognoses en gebruik van vervangingen. Daarnaast zullen ook gebruikers aan het woord zijn over de keuzes die gemaakt zijn in Corona tijd. Op 3 maart a.s. kunt u online aansluiten bij deze presentaties.

 

Een kleine kanttekening: e.e.a. is onder voorbehoud. Gezien de gegeven omstandigheden kan het zijn dat we zaken moeten aanpassen.

PO

We hebben de laatste tijd hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de PO-applicatie. Inhoudelijk is een aantal verbeteringen doorgevoerd die goed aansluiten bij de uitgangspunten van het werkverdelingsplan. Zo zijn opslagfactoren ook per groep te boeken en wordt de jaartaak van IB’ers en andere ondersteuners doorgerekend in de formatievraag. Ook zijn verschillende rapportagemogelijkheden beter leesbaar gemaakt, passend bij de PO-praktijk. Naast deze inhoudelijke doorontwikkeling is er veel aandacht besteed aan het verbeteren van de PO-support. Dat is nu losgekoppeld van de VO- en MBO- support waardoor je geen risico loopt informatie tegen te komen die niet op het PO toepasbaar is.

 

Een nieuw uitgangspunt is dat we op support vele korte instructiefilmpjes plaatsen. We hebben van gebruikers meegekregen dat het kijken van een filmpje, waarin iets even voorgedaan wordt, een goede aanvulling is. We hopen dat de nieuwe supportomgeving het gebruikersgemak verder verhoogt.
 

Foleta-cursussen voorlopig online

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot Corona geven we onze cursussen voorlopig online. Via onze website kunt u zich inschrijven voor een cursus op een bepaalde datum.
Na inschrijving neemt de docent contact met u op: In overleg wordt besloten of u de cursus op die datum online volgt of u kiest samen voor een andere datum. Daarnaast kunt u zich ook inschrijven voor een cursus op maat, daarvoor is op de pagina met de cursusagenda apart een knop aangemaakt.
Zodra het weer mogelijk is om de cursussen op kantoor te geven zullen we dat in de nieuwsbrief aankondigen.

Webinar Foleta: Eerste stappen formatieproces, projecten.

Op 29 januari 2021 is alweer het 4e Foleta-webinar. Dit keer wordt er ingegaan op de eerste verkennende stappen in het formatieproces. Het budget is bekend en we richten ons vooral op het onderdeel benodigd. Wat kunnen we nu al, op grond van goede prognoses, zeggen over het aantal lessen waar we voor het nieuwe jaar van uit moeten gaan. Hoe verhoudt zich dat tot het beschikbare budget?
Met betrekking tot de prognose wordt een blik geworpen op keuzevak, het onderdeel van Foleta waar dit in gedaan wordt (samen met de profielkeuzes van de leerlingen) en waarvan de gegevens direct zichtbaar zijn in Foleta.

 

Ook wordt er aandacht besteed aan projecten. Hoe kunt u deze verwerken in Foleta en goed zicht houden op de projectgelden? U kunt zich inschrijven voor dit webinar via de link: Inschrijven.
Kunt u dit webinar niet bijwonen op 29 januari maar wilt u het later bekijken, schrijf u dan wel in, u krijgt direct na een webinar een mail waarin staat hoe u dit webinar alsnog kunt terugkijken.

 

De vorige webinars zijn ook terug te kijken, kijk op Foleta.nl/nieuws of klik hieronder voor een van de webinars.
webinar 1: Evaluatie van de formatie
webinar 2: Statistische prognose en lange termijn personeelsplanning
webinar 3: Financiën in Foleta

Releasenotes

Klik hier voor een opsomming van de aanpassingen die in Foleta zijn aangebracht in de laatste release. In support van Foleta is meer informatie beschikbaar. Bij vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Foleta.