Uitwisseling van gegevens tussen Foleta en Zermelo vinden wij een maatschappelijke verplichting

Hans Kuppens | 01 februari 2018

Op woensdag 1 februari waren Hans Kuppens en Jan de Vries van Foleta op bezoek bij Zermelo in Leiden. Daar spraken zij met Bernard van Kesteren en Dennis Hus.

Zermelo is leverancier van een softwarepakket voor het maken van roosters voor het voortgezet onderwijs. 

 

Foleta levert een online pakket voor formatieplanning, les- en taaktoedeling in het onderwijs en ondersteunt hierbij scholen in het primair- en voortgezet onderwijs en het mbo.

 

Tijdens dit bezoek werd uitgesproken dat beide partijen het erg belangrijk vinden dat uitwisseling tussen het roosterprogramma van Zermelo en het formatieplanningsprogramma van Foleta optimaal geregeld is.
Dit loopt via zogenaamde API’s waarbij Foleta haar gegevens ter beschikking stelt aan andere partijen en Zermelo datzelfde doet. Bernard noemde dit, gezien het belang van beide partijen voor het Voortgezet Onderwijs, een maatschappelijke verplichting. En daar zijn we bij Foleta het helemaal mee eens.

 

Als er aanpassingen zijn in de software die gevolgen hebben voor de API, zullen wij elkaar daarvan op de hoogte stellen zodat hier rekening mee kan worden gehouden.