Terugkijken: Webinar "Statistische prognose en lange termijn personeelsplanning"

Felix Maseland | 30 oktober 2020

Op school is men voortdurend met planning bezig. Hoe zal het komende schooljaar eruit zien? Voor welke vakken verwachten we vacatures? Voor welke vakken boventalligheid? Hoeveel leerlingen we kunnen verwachten de komende jaren?

Het grootste deel van deze tweede Foleta webinar gaat over de statistische prognose en de lange termijn personeelsplanning. Een klein onderdeel van de webinar gaat over het aanmaken van het nieuwe schooljaar met een korte terugblik naar de eerste webinar waar de evaluatie van de formatie besproken is.

Tijdens de webinar is ingegaan op de mogelijkheden van de hierboven genoemde functionaliteit in Foleta. Naast de meerjarenprognose en strategische personeelsplanning is er ook aandacht voor hoe er, nadat het nieuwe schooljaar is aangemaakt, met behulp van de prognose snel zicht is op de formatie voor het nieuwe schooljaar 2021-2022.


De webinar kan met behulp van de onderstaande link alsnog bekeken worden:
Terugkijken webinar: Statistische prognose en lange termijn personeelsplanning in foleta