Terugkijken: Webinar Financiën in Foleta

Felix Maseland | 11 december 2020

Op vrijdag 11 december kon het 3e Foleta Webinar bijgewoond worden. Dit webinar stond in het teken van financiën in Foleta. Terugkijken? Klik op deze link

Hoe kan er naast BBA (Budget-Benodigd-Aangesteld) in fte's ook inzichtelijk gemaakt worden wat de financiële consequenties zijn van de keuzes in Foleta. Wat is er voor nodig om Foleta goed in te richten zodat de wereld van de schoolleider (netto in te zetten FTE's) en de wereld van de controller (bruto budget) bij elkaar komen. Een onderwerp dat uiteraard aan bod gekomen is, is hoe er omgegaan moet worden met medewerkers die niet inzetbaar zijn (verlof hebben of om een andere reden afwezig zijn).
 

In het 2e webinar (om terug te kijken klik hier) is aandacht besteed aan lange termijnprognoses. Als het nieuwe schooljaar 2021-2022 in Foleta is aangemaakt kan bij het gebruik maken van het onderdeel financiën in combinatie met deze prognose voor dit nieuwe schooljaar inzichtelijk gemaakt worden of het aangeboden onderwijs betaalbaar is.
 

Alsnog bekijken van het webinar financiën kan met behulp van deze link.