Statistische prognose en lange termijn personeelsplanning in Foleta

Marian Hoekstra | 18 oktober 2018

Hoe eerder bekend is hoe het nieuwe schooljaar eruit zal zien, hoe beter. De datum van 1 oktober is geweest, dus de 1 oktober tellingen zijn bekend. U kunt dus starten met de voorbereiding voor komend schooljaar en de jaren daarna. Hoe komt u er achter welke vacatures/boventalligheid u het komend schooljaar en de jaren daarna kunt verwachten? En is het budget voldoende om de aanstellingen te kunnen betalen?

Statistische Prognose

Op basis van de 1 oktober tellingen wordt in Foleta de statistische prognose berekend (menu S2.3.1). Dit gebeurt op basis van de doorstroomgegevens.

Zo kunt u dus nu al een inschatting maken van het aantal leerlingen, dat er volgend schooljaar zal zijn en dus ook van de lesvraag.
Op basis hiervan heeft u dus al snel een beeld van de formatiebehoefte voor volgend schooljaar. Is er sprake van boventalligheid of zijn er vacatures? En kunt u voldoende geld in de begroting opnemen voor de aanstellingen van het personeel?

Tevens worden de leerlingenaantallen voor de komende jaren berekend en heeft u een overzicht van de krimp of groei van uw school.

 

Lange termijn personeelsplanning

In Foleta wordt automatisch de pensioendatum van het personeel bijgehouden. Ook kunt u aangeven welke mensen er eerder of later de school gaan verlaten (menu G1.1.3)


Op basis van de meerjaren leerlingen prognose in combinatie met de het personeelsbestand, krijgt u een overzicht welke vacatures of boventalligheid u de komende jaren kunt verwachten (rapport S4.1.31). U kunt op basis hiervan nu al maatregelen nemen op gebied van scholing, aanstellingen en uitwisseling van medewerkers.

 

Meer informatie over de verwerking van statistische prognose en lange termijn personeelsplanning in Foleta vindt u op support.


Wellicht ook voor u interessant

Basiscursus prognose en strategische personeelsplanning en het eerder verschenen artikel statistische prognose en lange termijn personeelsplanning