Statistische prognose en lange termijn personeelsplanning

Hans Kuppens | 05 oktober 2017

De verwachte lesvraag is voor veel scholen een lastig punt. Deze kan pas worden bepaald als de eerste berichten binnenkomen van leerlingen die overgaan en blijven zitten. Ook aanmeldingen vanuit de basisscholen en pakketkeuzes van leerlingen hebben grote invloed. Dit betekent dat meestal in februari een beeld ontstaat van de lesvraag, waarna dit in juli concreet wordt. Dat laat maar weinig tijd over voordat het nieuwe schooljaar start en alles geregeld moet zijn. De hoeveelheid te geven lessen per opleiding en vak is essentiële informatie voor het nagaan of er voldoende docenten in huis zijn met de juiste bekwaamheid. Moeten docenten overgeplaatst worden? Moet er tussen secties geschoven worden? Moeten nieuwe docenten gezocht worden of moeten juist docenten afvloeien?

Statistische prognose

Met statistische prognose in Foleta kan al in oktober een inschatting gemaakt worden van het aantal leerlingen per opleiding en keuzevak. Dat levert enkele maanden extra tijd voor het nemen van besluiten. Deze tijd leidt tot betere oplossingen met een groter draagvlak. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.

Lange termijn personeelsplanning

Met lange termijn personeelsplanning kunnen we een inschatting maken van de verwachte leerlingenaantallen in een bepaalde sectie op een termijn van ongeveer 5 jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met verwachte krimp, groei en met pensionering. Deze inschatting geeft de mogelijkheid tijdig maatregelen te nemen op het gebied van personeelsbeleid, zoals scholing, promotie, uitwisseling van personeel met andere scholen, aannemen van medewerkers, financiële keuzes, enzovoort.

Nieuw in de release van oktober 2017

In de zomer van 2017 is hard gewerkt aan het verbeteren van de module Statistische prognose en lange termijn personeelsplanning. Met name het berekenen van het aantal leerlingen per keuzevak is verbeterd. Daarnaast zijn de rapportages voor strategische personeelsplanning uitgebreid met een rapport over de vaste verplichtingen. De supportpagina’s zijn uitgebreid met nog meer praktijkgerichte voorbeelden.

 

Bekijk de veranderingen vandaag nog en haal voordeel uit de verbeterde module statistische prognose en lange termijn personeelsplanning. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de helpdesk van Foleta.

Eerder verschenen de artikelen analyseren van het rooster en vervangingen tijdens het schooljaar.