Sparen van het Persoonlijk Budget (PB) langer dan vier jaar

Jan de Vries | 15 januari 2018

In de cao van 2014 wordt voor het eerst gesproken over een individueel keuze budget voor alle werknemers.
Zowel in de cao van het PO, VO en MBO komt dit naar voren, maar in het VO zijn de mogelijkheden om deze uren in te zetten het meest uitgebreid.

Ook valt er te lezen dat dit budget gespaard kan worden, tot een maximum van vier jaar. In de latere cao voor het voortgezet onderwijs is dit onderdeel veranderd en is het sparen langer dan vier jaar ook mogelijk gemaakt.
Wel zijn er voorwaarden verbonden aan het sparen en opnemen van deze uren, zeker als de uren langer dan vier jaar worden vastgezet.

 

Foleta en het PB VO

Aangezien het bijhouden van alle zaken met betrekking tot het persoonlijk budget in Foleta wordt gefaciliteerd, kunt u als gebruiker van Foleta verwachten dat ook het sparen langer dan vier jaar in Foleta geadministreerd kan worden.

Verschillende scholen hebben hier vragen over gesteld. Momenteel wordt het een en ander geprogrammeerd. Na het testen zal dit live worden gezet en kan er gebruik worden gemaakt van de uitbreiding sparen van het Persoonlijk Budget langer dan vier jaar.

 

Gebruikersdag

Tijdens de gebruikersdag op 7 maart zal er over sparen en het Persoonlijk Budget een presentatie worden gehouden, waarin de uitwerking van de regeling in Foleta gedemonstreerd en toegelicht zal worden.

De inschrijving voor de gebruikersdag wordt binnenkort geopend en dan kunt u uw keuze voor de presentaties kenbaar maken. Dus houdt Foleta, onze social media kanalen en uw mail in de gaten.