Release september 2018

Hans Kuppens | 14 september 2018

Wij zijn continu bezig om Foleta voor u als gebruiker te optimaliseren. Grote maar ook kleine aanpassingen die het gebruik van Foleta nog beter maken. Ook deze maand hebben wij niet stil gezeten en nemen wij u mee in de nieuwe release voor september.

Vernieuwd formatieoverzicht
 

De opzet van menu S2.4.2 is vernieuwd om een beter overzicht te creëren. Het aantal tabbladen is uitgebreid voor OOP, Dir en OP zijn aparte tabbladen met dezelfde opbouw. Tevens is er een tabblad waarin u meteen de netto én bruto formatie ziet.

Aan de berekeningswijze is niets veranderd behalve bij het PO en MBO. Daar is de de berekeningswijze voor benodigd in overeenstemming gebracht met de CAO 

Uitgebreid is de mogelijkheid om vervangingen en projecten per functiecategorie toe te delen. Dit doet u in scherm S2.4.1.
 

Zie support: S2.4.2 formatieoverzicht
 

Aantal uren voor taken, 1200-taken en professionalisering kunnen automatisch worden berekend en direct worden toegedeeld
 

Voordeel van het automatisch berekenen is dat de uren aan alle docenten op basis van een aantal criteria berekend worden en direct worden toegedeeld. Dat scheelt veel werk. Bovendien is het dynamisch.
Nieuw is dat ook de uren voor professionalisering kunnen worden berekend en toegedeeld. En dat men kan men bepalen of de uren al dan niet onder het budget voor professionalisering vallen.
De term taakbeleid is komen te vervallen. Het zijn gewoon taken, net als andere taken. De tab is hernoemd en heet Berekende taken.
 

Zie support voor uitgebreide beschrijvingen en toepassingen:

Berekende taken 

Automatische berekening taken deskundigheidsbevordering 

Berekende taken op de takenlijst 

 

Informatiebutton bij een vergrendeld scherm
 

Wanneer een scherm is vergrendeld om mutaties op dat scherm te voorkomen wordt dat d.m.v. een informatiebutton aan u getoond.
Het vergrendelen en ontgrendelen van schermen vindt u in menu S2.2.1. Schooljaargegevens tabblad Scherm vergrendelen.
 

De bestaande rapportages in S4.1.8 zijn opnieuw geschreven. De informatie is direct op het scherm zichtbaar


Er zijn twee rapportages in S4.1.8. Wilt u van een taak zien hoeveel het budget is en hoeveel het saldo is, dan klikt u op de eerste tab. Het saldo ziet u in menu S3.1.1.
Wilt u zien hoeveel er aan docenten is toegedeeld, dan klikt u op de tweede tab.
U kunt de kosten van de toegedeelde taken zien door op Toon kosten te klikken.


Zie support: rapport S4.1.8.
 

De aanstellingsgegevens van rapport S4.1.4 kunnen weer als Pdf of Excel geprint worden
 

Vanwege het grote aantallen kolommen was het niet meer mogelijk om het aanstellingsoverzicht snel te printen. Dit probleem is opgelost.

De niet gevulde kolommen worden bij openen niet gegenereerd en de kolomkoppen zijn minder breed door gebruik van een code.

Vrijwel alle rapporten in menu S4.1.4 kunnen nu direct worden geprint omdat ze compacter zijn.
 

Zie support: selectie en codering aanstellingssoorten.

 

Twee factor authenticatie (2FA)
 

Iedere gebruiker kan gebruik maken van twee factor authenticatie (2FA).

Foleta heeft gekozen voor een oplossing voor het versturen van een verificatiecode naar uw telefoon.

Op moment dat is aangegeven dat er gebruik wordt gemaakt van 2FA, zal tijdens het inloggen een extra controle plaatsvinden.

Als u inlogt vanaf een onbekende locatie, dan zal er een code naar uw mobiele nummer worden gestuurd. Alleen als deze code correct wordt ingevuld kan er verder worden gewerkt met Foleta. Voor nu zijn hier geen kosten aan verbonden. 

Als u inlogt vanaf een bekende locatie, dan zal er geen code naar uw mobiele nummer worden gestuurd.
 

Zie support: Twee factor authenticatie.
 

Belang en aanpassing van het uitloggen
 

Naast de twee factor authenticatie is er een aanpassing doorgevoerd waardoor er minder vaak een wachtwoord hoeft te worden ingevuld.

Dit is vooral handig als er wordt gewerkt in een omgeving waar alleen u toegang tot heeft.

Belangrijk blijft om altijd uit te loggen als er wordt gewerkt in een omgeving waar ook andere mensen ook toegang tot hebben.

Als niet wordt uitgelogd, dan kan een gebruiker na u verder werken onder uw naam en rechten in Foleta.
 

Zie support: het belang van het uitloggen.

 

Opbouw en weergave van de rapporten S4.1.2 en S4.1.3 zijn vernieuwd
 

Bij het kiezen voor het rapport S4.1.2 of S4.1.3 verschijnt het resultaat direct op het scherm. Export naar excel en PDF is daarna mogelijk op grond van de gemaakte selectie.