Release september 2017

Hans Kuppens | 07 september 2017

Wij zijn continu bezig om Foleta voor u als gebruiker te optimaliseren. Grote maar ook kleine aanpassingen die het gebruik van Foleta nog beter maken. Ook deze maand hebben wij niet stil gezeten en nemen wij u mee in de nieuwe release voor september. In het artikel vindt u links naar support.foleta.nl. Hier vindt u direct alle informatie over de release.

Detachering

Segment: PO, VO, MBO
 

Bij de aanstellingssoorten in S2.1.1 was het tot nu toe mogelijk om in geval van detachering te kiezen voor detachering in of detachering uit.

Omdat de wens bestond verschil te kunnen maken tussen detachering binnen de scholengroep (SG) en detachering van buiten de scholengroep (extern), zijn er nu nieuwe aanstellingssoorten bij gekomen:

Klik hier voor een toelichting in support.

 

Lesvraag scholengroep
 

Rapport S4.1.3 geeft de mogelijkheid om de lesvraag voor de hele scholengroep aan te geven. Omdat het voor kan komen dat er binnen een scholengroep verschillende lesduren gehanteerd worden (45’, 50’ etc.) is er nu een veld lesduur norm toegevoegd om het totaal aantal lessen van een bepaald vak binnen de scholengroep in eenzelfde eenheid uit de drukken.

Klik hier voor een toelichting in support. 

 

Registreren 'tijd voor tijd' voor OOP’ers
 

OOP'ers kunnen in Foleta zelf hun overuren registreren. De leidinggevende kan daarna deze uren accorderen en kan tevens aangeven of de vergoeding berekend moet worden volgens het principe van 'tijd voor tijd' (vergoeding komt overeen met het aantal uren dat gewerkt is) of volgens de regels die in de cao staan.

Klik hier voor een toelichting in support.

 

Nieuwe gebruikersrollen ten behoeve van budgetbeheer

Segment: PO, VO, MBO
 

Zowel op school- als scholengroep-niveau is er nu een beheerdersrol toegevoegd zonder budgetbeheer. Degene die deze (beheerders)rol heeft kan wel alle beheerderstaken uitvoeren maar geen wijzigingen aanbrengen in S2.4.1 en S2.4.2.

Klik hier voor een toelichting in support. 

 

Individuele jaartaak

Segment: PO, VO en MBO


S4.1.1 geeft de jaartaak voor de medewerker weer. Dit kan zeer gedetailleerd, maar er bestaat ook de vraag naar een compactere weergave, bijvoorbeeld zonder het persoonlijk budget/duurzame inzetbaarheid of, voor de scholen die gebruik maken van een lessentabel in lesweken, zonder het overzicht van de lessen per week.
Deze keuzemogelijkheden worden nu ook geboden.

Klik hier voor een toelichting in support. 

 

Verwijderen van scenario’s

Segment: PO, VO en MBO
 

Een veel gebruikte mogelijkheid in Foleta is het aanmaken van een scenario (S1.0.2). Hiermee kunt u, in een aparte omgeving, allerlei zaken doorrekenen op hun consequenties, bijvoorbeeld: Hoe pakt het formatief uit als ik gebruik ga maken van een andere lessentabel?
Nieuw is dat u scenario’s die niet meer gebruikt worden nu zelf kunt verwijderen.

Klik hier voor een toelichting in support. 

 

Nieuwe lay-out jaartaakformulier

Segment: PO, VO en MBO

Het jaartaakformulier dat getoond wordt in S3.1.5, maar ook in veel schermen op het moment dat op de naam of afkorting van een medewerker wordt geklikt, is grondig aangepakt. Streven was om de leesbaarheid te vergroten. Daartoe moesten enkele kolommen breder worden om bijvoorbeeld lange opleidingsnamen of van-tot datums beter weer te kunnen geven. Dit heeft tot gevolg dat niet zowel de gegevens van S3.1.2 als die van S3.1.3 in het overzicht weergegeven kunnen worden. Daarom zijn er twee tabbladen van gemaakt waarin of de gegevens uit S3.1.2 worden getoond of de gegevens uit S3.1.3.

 

Toevoeging bekwaamheid PA

Segment: VO en MBO
 

Bij de bekwaamheden (S2.1.3) is een nieuwe bekwaamheid PA (pedagogische academie) toegevoegd, naast de al bestaande Pabo-bevoegdheden.

Klik hier voor een toelichting in support.

Vergrendelen lestoedeling

Segment: PO, VO en MBO
 

In S2.2.1, tabblad Scherm vergrendelen, kan er nu voor gekozen worden om de lestoedeling zoals deze gedaan is in S3.1.3 te vergrendelen zodat er (tijdelijk) geen mutaties aangebracht kunnen worden.

Klik hier voor een toelichting in support.

 

APK


Inzicht in het gebruik van het programma Foleta op uw school. Wordt Foleta goed ingezet op uw school? Haalt u alle mogelijkheden uit het programma?
Foleta heeft zich in de afgelopen jaren voortdurend ontwikkeld en is steeds krachtiger, gebruiksvriendelijker en functioneler geworden. Maakt u daar optimaal gebruik van?
Om daar inzicht in te krijgen hebben we een zogenaamde APK gemaakt.

 

We zetten Foleta op de brug en bekijken aan alle kanten hoe het er voorstaat. We meten het gebruik, de kwaliteit van het onderhoud, het gebruik van de verschillende modules en of Foleta optimaal wordt ingezet bij de formatieplanning. We maken een overzichtelijk rapport en verantwoorden de meetresultaten. In een oogopslag krijgt u te zien hoe u ervoor staat. Beheerders hebben het recht dit rapport te genereren.

Klik hier voor een toelichting in support en hier voor de uitgebreide uitleg van APK.