Release oktober 2017

Jan de Vries | 05 oktober 2017

Wij zijn continu bezig om Foleta voor u als gebruiker te optimaliseren. Grote maar ook kleine aanpassingen die het gebruik van Foleta nog beter maken. Ook deze maand hebben wij niet stil gezeten en nemen wij u mee in de nieuwe release voor oktober.

Gebruikersrechten scenario’s
Segment: PO, VO, MBO

 

Bij het aanmaken van een scenario S1.0.2 wordt vanaf nu alleen degene die dit scenario aanmaakt als gebruiker van dit scenario toegevoegd. Het scenario is dus niet automatisch beschikbaar voor alle gebruikers.
 

Nieuwe opnamesoort Persoonlijk Budget
Segment: PO, VO, MBO

 

Bij het Persoonlijk Budget S2.1.1 is de opnamesoort niet opgenomen verlof toegevoegd. Deze kan gebruikt worden als er sprake is van niet volledig opnemen van het PB-recht voor verlof waardoor het saldo van de medewerker weer op nul komt te staan.
Bij iemand die recht heeft op 340 uur verlof en daar maar 170 uur van opneemt, kunt u de overige 170 uur boeken in de kolom niet opgenomen verlof waardoor het saldo bij deze medewerker op nul uitkomt (340-170-170). Hierdoor kunt u de kolom saldo in G1.2.5 of tabblad PB van S2.1.1 gebruiken om te controleren of alle keuzes van PB goed verwerkt zijn, immers dan zal deze kolom bij iedereen op nul (groen) moeten uitkomen.

 

Sorteren op de kolom medewerker om toegedeelde lessen te zien
Segment: PO, VO, MBO

 

In S3.1.3 het scherm waarin u de vinkjes zet bij de aan de medewerker toegewezen klassen/groepen, had het klikken op de naam van de medewerker tot gevolg dat zijn/haar taakbrief werd getoond. De naam van de medewerker staat nu twee keer boven de kolom, de bovenste (met het driehoekje) geeft zoals vanouds de taakbrief, de onderste zorgt ervoor dat de tabel gesorteerd wordt zodat de toegewezen klassen/groepen bovenaan komen te staan.

 

Nieuwe aanstellingssoort: onbetaald verlof
Segment: PO, VO, MBO
 

In S2.1.1 is een nieuwe aanstellingssoort toegevoegd: onbetaald verlof. Deze komt naast de al bekende soorten ander verlof en bijzonder verlof.

 

Extra filter dienstverband
Segment: PO, VO, MBO

 

Ook bij het toedelen van taken kan het van pas komen om bepaalde taken docenten met een vast of juist een tijdelijk dienstverband toe te delen. Daarom is dat filter toegevoegd.

 

Een uurtje eerder weg kunnen vastleggen voor de OOP’er
Segment: VO

 

Het is mogelijk geworden om overuren of uren tijd voor tijd op te nemen. In menu S2.1.4 Medewerker vakantiekaart, tabblad overwerk, vult u de datum en de tijden in waarop de uren worden opgenomen. Wanneer u het als beheerder mogelijk heeft gemaakt voor uw OOP’ers om in te loggen op Foleta, dan kan de OOP’er, via menu P1.1.2 Overwerkregistratie een verzoek indienen voor het uurtje eerder weg.
De leidinggevende van de OOP’er kan het verzoek vervolgens goed- of afkeuren in menu S2.1.6 Overuren medewerkers.

 

Medewerker Vakantiekaart : restant verlof overzetten naar volgend jaar
Segment: VO

 

Het komt voor dat een openstaand saldo op de Medewerker vakantiekaart menu S2.1.4 niet meer kan worden opgenomen in het schooljaar waarin de uren zijn gemaakt. Via Menu S2.1.4 tabblad restant verlof overzetten kunt u het saldo overhevelen naar het volgende schooljaar. Dat kan per OOP’er maar ook voor alle OOP’ers tegelijkertijd.

 

Het Persoonlijke Budget van een OOP’er overhevelen naar het saldo van de vakantiekaart
Segment: VO

 

In menu G2.1.5 en menu S2.1.1 is een nieuwe opnamereden toegevoegd, speciaal voor het OOP, namelijk pb als oop vakantie.

De daar ingevulde uren worden dan toegevoegd aan het saldo van de vakantiekaart.

 

Nieuwe lay-out jaartaakformulier
Segment: PO, VO, MBO

 

Het jaartaakformulier dat getoond wordt in S3.1.5, maar ook in veel schermen op het moment dat op de naam of afkorting van een medewerker wordt geklikt, is grondig aangepakt. Streven was om de leesbaarheid te vergroten. Daartoe moesten enkele kolommen breder worden om bijvoorbeeld lange opleidingsnamen of van-tot datums beter weer te kunnen geven. Dit heeft tot gevolg dat niet zowel de gegevens van S3.1.2 als die van S3.1.3 in het overzicht weergegeven kunnen worden. Daarom zijn er twee tabbladen van gemaakt waarin of de gegevens uit S3.1.2 worden getoond of de gegevens uit S3.1.3.
 

Basishandleiding PO
Segment: PO


Er is een uitgebreide basishandleiding PO beschikbaar gesteld op support.foleta.nl
Hier worden alle belangrijke onderwerpen uit Foleta doorgenomen.

Klik hier voor de basishandleiding PO.

 

Minder privacy gevoelige data in Foleta
Segment: PO, VO, MBO


Om de privacy te waarborgen zijn verschillende menu's aangepast: G1.1.2, S1.1.8, S4.1.12 en S4.2.3.