Release november 2017

Jan de Vries | 09 november 2017

Wij zijn continu bezig om Foleta voor u als gebruiker te optimaliseren. Grote maar ook kleine aanpassingen die het gebruik van Foleta nog beter maken. Ook deze maand hebben wij niet stil gezeten en nemen wij u mee in de nieuwe release voor november.

Jaartaak medewerker is uitgebreid

Segment: PO, VO, MBO

 

Jaartaak medewerker S3.1.5 is het overzicht dat getoond wordt als een medewerker inlogt op de jaartaak, maar ook als u in Foleta op de naam van de medewerker klikt om snel te kunnen zien hoe de jaartaak eruit ziet. Vooral de informatie over de lessen is uitgebreid: contacttijd, opslag, periode (van t/m) zijn nu ook zichtbaar in S3.1.5.

 

Maakt u gebruik van een lessentabel in lesweken dan is ook het aantal lessen per week zichtbaar.

 

Klik hier voor de toelichting in support.

Jaartaak: uitsplitsing m.b.t. 1200-compartiment

Segment: MBO

 

Voor de MBO-scholen die gebruik maken van de taak-soort 1200 zijn die taken apart gerubriceerd en in het totaaloverzicht S4.1.1. over de opbouw van de 1659 uur wordt aangegeven hoeveel uren er binnen en buiten het 1200-compartiment vallen.

 

Klik hier voor de toelichting in support.  

Recht op Persoonlijk Budget wordt nu aangepast bij verandering leeftijdscategorie tijdens het schooljaar.

Segment: VO

 

Op het moment dat een medewerker 57 jaar wordt, krijgt de medewerker recht op seniorenverlof volgens de reguliere regeling terwijl daarvoor een overgangsrecht was.

Het PB-recht S2.1.1 verandert dan per 1e van de volgende maand. Ook het beëindigen van het recht op een startersreductie (VO) leidt tot een verandering in het PB-recht.

Tot voorkort werd hiervoor alleen gekeken naar de status van de medewerker aan het begin van het schooljaar, nu worden er tijdens het schooljaar nieuwe regels gegenereerd voor de nieuwe situatie. Zie afbeelding voor een collega die in januari 1961 geboren is (en dus in januari 2018 57 wordt).

 

Klik hier voor de toelichting en hoe hier al in het lopende schooljaar gebruik van kunt maken.

 

Persoonlijk Budget: Aantal uren PB (DI) in te zetten als gevolg van spaarpotopname wordt berekend

Segment: PO en VO

 

In de tabellen waarin de uren PB (DI) worden weergegeven is een kolom met als titel inzetbaar toegevoegd. Een medewerker die bijvoorbeeld dit jaar recht heeft op 40 uur PB (DI) en daarnaast 100 uren opneemt uit zijn spaarpot kan 140 uur inzetten. Dit getal wordt in de kolom inzetbaar weergegeven. Op het moment dat ingevuld wordt waar deze uren aan besteed worden (kolom opname) wordt het saldo van de medewerker berekend door:

Saldo = inzetbaar - opname.

Samen met de vorige maand toegevoegde kolom niet opgenomen seniorenverlof kunt u nu de kolom saldo gebruiken om te controleren of de PB (DI)-opname voor iedereen goed ingevuld is, immers er zou dan bij iedereen een saldo van 0 (nul) moeten staan.

 

Klik hier voor de toelichting in support.  

 

Meerdere verlofsoorten medewerker vakantiekaart

Segment: VO

 

In S2.1.4 medewerker vakantiekaart is het aantal redenen voor afwezigheid uitgebreid. Men kan nu de afwezigheid ook boeken op:

 

Aanpassen labels wtf soorten

Segment: PO, VO, MBO


U kunt een wtf-soort S2.2.1, tab wtf-soorten een andere naam geven. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat de reden OOP uitbetalen gewijzigd kan worden in Uitbetalen zodat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de functiecategorieën.

 

Klik hier voor de toelichting in support.  

 

Kopiëren schooljaar bij gebruik weken lessentabel

Segment: MBO

 

Als u gebruik maakt van de weken lessentabel zullen de weeknummers in het huidige schooljaar niet overeenkomen met die in het nieuwe schooljaar. Hoe u de weeknummers aanpast wordt beschreven in support.

 

Klik hier voor de toelichting in support.  

PDF's van jaartaken aangepast

Segment: PO, VO, MBO

 

Aan de naam van de pdf's van de jaartaken die in menu S4.1.1 gegenereerd worden zijn de personeelscode en een unieke code toegevoegd.

Bovendien is er een tab Zip gemaakt. Als u daarnaartoe gaat kunt u van de geselecteerde medewerkers een zipbestand maken met daarin de afzonderlijke individuele jaartaken.
Wanneer u AFAS Profit als HRM-pakket heeft kunt u dit bestand gebruiken om de jaartaken daar toe te voegen aan het dossier van de medewerker.

AFAS of een AFAS partner kan u uitleggen hoe u dit in Profit kunt verwerken.