Release mei 2017

Hans Kuppens | 15 mei 2017

Wij zijn continu bezig om Foleta voor u als gebruiker te optimaliseren. Grote maar ook kleine aanpassingen die het gebruik van Foleta nog beter maken. Ook deze maand hebben wij niet stil gezeten en nemen wij u mee in de nieuwe releases voor mei. In het artikel vindt u links naar support.foleta.nl. Hier vindt u direct alle informatie over de release.

Opschonen basistabellen

Hulp bij het opschonen van de basistabellen. 
In de loop van jaren voegt u nieuwe taken, taakgroepen, vakken, secties, opleidingen en afdelingen toe aan Foleta. Het gevaar bestaat dat u lange lijsten krijgt met gegevens die niet meer worden gebruikt. Met als gevolg traagheid en onoverzichtelijke schermen en rapporten. Om u te helpen bij het opschonen van die lijsten geeft Foleta u aan welke gegevens gedeactiveerd kunnen worden. Maak er gebruik van, het zorgt voor overzicht.

Klik hier voor een toelichting in support.

Dynamische GPL

GPL (Gemiddelde personeelslast) wordt herberekend bij wijziging salarisgegevens
In menu S2.4.2 Formatieoverzicht wordt het budget in fte's berekend door het budget in euro's te delen door de GPL. U kunt het budget in fte's hard invoeren, daarnaast verschijnt nu een budget in fte's dat direct verandert als budget in euro's of de salarissen veranderen.

 

Klik hier voor een toelichting in support.

 

Inloggen door medewerkers

OOP'ers en/of OP'ers loggen in in Foleta.
Het is al mogelijk om OP'ers in staat te stellen in te loggen in Foleta om hun eigen jaartaak in te zien. Hier wordt volop gebruik van gemaakt. Sinds kort is het ook voor OOP'ers zinvol om in te loggen om zelf de overuren te registreren.
Nieuw is dat u in menu G1.0.1 als beheerder enkel OP'ers of OOP'ers of beiden aan kunt maken en rechten kunt geven om in te loggen.

Klik hier voor een toelichting in support.

Mutatie medewerkergegevens

Op schoolniveau (menu S1.1.8) gegevens van eigen medewerkers kunnen muteren.
Personeelsgegevens van medewerkers worden bijgehouden in menu G1.1.2 op scholengroepniveau. Op schoolniveau kan men die gegevens vanaf nu ook muteren. Het gaat dan enkel om medewerkers die op de eigen school werkzaam zijn.
Wilt u de schoolbeheerder juist niet de mogelijkheid geven om personeelsgegevens te muteren dan kunt u en andere rol toekennen.

Klik hier voor een toelichting in support.

Netto personeelskosten

De netto personeelskosten worden getoond in menu S4.1.27 Aanstellingsoverzicht in euro's.
Aan rapport S4.1.27 is een extra kolom toegevoegd waarin de netto kosten van de aanstellingen worden berekend. De eigen bijdrage zoals ingevoerd in menu S2.2.1 wtf soorten worden hierin meegenomen.

Klik hier voor een toelichting in support.

Nieuwe bekwaamheden

Nieuwe bekwaamheden TTO en VMBO toegevoegd.
De bekwaamheden tto-1e (TTO 1e graads), tto 2e (TTO 2e graads) en ob-bk (groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader) kunnen gebruikt worden. Wilt u deze bekwaamheden activeren, dien dan een verzoek in via het ticketsysteem (Support, Stel een vraag).

Klik hier voor een toelichting in support

Scenarionaam

Scenarionaam aanpassen.
U kunt de naam van een scenario aanpassen.

Klik hier voor een toelichting in support.

Strategische personeelsplanning en vaste verplichtingen

Rapport vaste verplichtingen per sectie op lange termijn toegevoegd.
Aan menu S4.1.31 sectieprognose is een rapport toegevoegd. Er bestaat al een rapport met de effecten van pensionering en krimp/groei op het tekort/overschot per sectie. In het nieuwe rapport wordt gefilterd op de docenten met een vaste aanstelling. 

Klik hier voor een toelichting in support.

S2.2.8 en S3.1.1 opschonen

Waarschuwingsbordjes toegevoegd aan menu S2.2.8 en menu S3.1.1.
In de loop van de jaren worden taken toegevoegd aan de takenlijst in menu S2.2.8. Sommige van die taken worden na verloop van tijd niet meer gebruikt in menu S2.2.8 en/of menu S3.1.1. De menu's en rapporten worden langzamerhand steeds onoverzichtelijker. Om u te helpen bij het opschonen van de takenlijst zijn zeer handige hulpmiddelen toegevoegd.

Klik hier voor een toelichting in support.

Lesvermindering

Hulp bij een correcte invoer van lesvermindering.
Soms vergissen scholen zich in het aantal lessen voor lesvermindering. Er bestaat een directe relatie tussen de omvang van de taak in klokuren en het aantal lessen lesvermindering. Een les is ongeveer 50 klokuren op jaarbasis wat betekent dat wanneer een taak 200 klokuren is, het aantal lessen lesvermindering tussen pakweg 2 en 6 zou moeten liggen. Foleta waarschuwt wanneer dit sterk afwijkt. Daarmee kunt u uw formatieplanning verder verbeteren.

Klik hier voor een toelichting in support.

Historie aanstellingsgegevens

Een overzicht van alle aanstellingen over meerdere schooljaren.
In rapport s4.1.13, tab Alle schooljaren, kunnen per school en scholengroep de gegevens van alle aanstellingen van alle medewerkers gegenereerd worden. Zo ziet u bijvoorbeeld alle tijdelijke uitbreidingen van een medewerker in de afgelopen jaren wat gebruikt kan worden in het kader van verplichtingen Wet Werk en Zekerheid. Of u kunt de ouderschapsverloven van een medewerker over de afgelopen jaren bekijken.

Klik hier voor een toelichting in support.

Privacy update

Geen gebruik Bsn nummers.
In verband met de privacy worden de BSN nummers niet meer gebruikt en is het in Foleta niet meer zichtbaar. 

Klik hier om voor een toelichting in support.