Release maart 2018

Hans Kuppens | 22 maart 2018

Wij zijn continu bezig om Foleta voor u als gebruiker te optimaliseren. Grote maar ook kleine aanpassingen die het gebruik van Foleta nog beter maken. Ook deze maand hebben wij niet stil gezeten en nemen wij u mee in de nieuwe release voor maart.

Medewerkers en aanstellingsgegevens

Segment: PO, VO, MBO

 

In de loop van de jaren zijn er verschillende rapporten gemaakt met aanstellingsgegevens. Deze rapporten overlapten elkaar voor een groot deel en waren lastig te onderhouden. We hebben van al deze rapporten 1 rapport gemaakt S4.1.4 dat snel geopend wordt, waar u selecties te zien krijgt en dat beter onderhouden kan worden. 

 

Klik hier voor een toelichting in support.

 

Werkelijke lesweken eenvoudig in te voeren

Segment: PO, VO, MBO

 

De werkelijke lesweken in menu S2.2.1 worden onder meer gebruikt voor het berekenen van de omvang van de vervangingen. Het invoeren van die weken Is voor een groot deel geautomatiseerd. We gebruiken dezelfde technieken als bij de werk- en verlofregistratie (menu S2.1.4)

 

Klik hier voor een toelichting in support.

 

In control bij het aanmaken van werknemergebruikers

Segment: PO, VO, MBO

 

Nu ook OOP'ers gebruik maken van Foleta, is het eenvoudig en overzichtelijk aanmaken en verwijderen van werknemer-gebruikers steeds belangrijker geworden. Een en ander is nu beter te regelen. 

 

Klik hier voor een toelichting in support.

 

Toedelen van lessen en taken binnen het 1200 compartiment 

Segment: MBO

 

In menu S3.1.3 Toedelen van lessen krijgt u een overzicht van de omvang van het 1200 compartiment te zien. U ziet tevens hoeveel uren aan lessen en 1200-taken er zijn toegedeeld. Aan het saldo kunt u zien hoeveel er nog toe te delen is aan lessen en 1200-taken.

 

Klik hier voor de toelichting in support.

 

Schermen vergrendelen

Segment: PO, VO, MBO

 

Motto van Foleta is dat er maar 1 werkelijkheid is. Daarom werkt iedereen met Foleta. Maar soms even niet. Dan wilt u dat er gedurende een bepaalde tijd niets gewijzigd wordt aan bepaalde schermen. Het aantal schermen dat (tijdelijk) vergrendeld kan worden S2.2.1 is uitgebreid. Het vergrendelen voorkomt ook het per ongeluk wijzigen van gegevens in het verkeerde schooljaar.

 

Klik hier voor de toelichting in support.

 

Sparen van het persoonlijk budget langer dan vier jaar 

Segment: VO

 

De regelingen in het kader van het persoonlijk budget brengen veel administratie met zich mee. Vanaf volgend jaar speelt ook de regelgeving met betrekking tot het langer dan 4 jaar sparen van het persoonlijk budget 

Foleta biedt ondersteuning bij het administreren hiervan.

 

Klik hier voor voorbeelden. 

Klik hier voor de toelichting in support.

 

 

Overige nieuwe of vernieuwde onderdelen: