Release juni 2017

Hans Kuppens | 13 juni 2017

Wij zijn continu bezig om Foleta voor u als gebruiker te optimaliseren. Grote maar ook kleine aanpassingen die het gebruik van Foleta nog beter maken. Ook deze maand hebben wij niet stil gezeten en nemen wij u mee in de nieuwe releases voor juni. In het artikel vindt u links naar support.foleta.nl. Hier vindt u direct alle informatie over de release.

Snel zien bij welke sectie(s) er nog verschillen zijn

Segment: VO, MBO


In het startscherm van S3.1.3 (lessen aan klassen) wordt in de laatste twee kolommen (verschil tussen S3.1.2. en S3.1.3) de waarde 0,00 onderdrukt. Hierdoor is sneller te zien bij welke sectie(s) er nog verschillen zijn tussen S3.1.2 en S3.1.3 en er zo nodig actie ondernomen moet worden.


Klik hier voor een toelichting in support.

 

Lesvraag op scholengroepniveau

Segment: VO

 

Rapport S4.1.3 (lesvraag) biedt nu ook de mogelijkheid om de lesvraag op scholengroepniveau te rapporteren.
In S4.1.3 (lesvraag) is een tabblad scholengroep toegevoegd. Daardoor kunt u nu ook een overzicht krijgen van de lesvraag op scholengroepniveau. Hierbij wordt de gewogen lesvraag weergegeven uitgedrukt in lessen van 50 minuten.

 

Klik hier voor een toelichting in support.

 

Individuele jaartaak nu ook met lesweken

Segment: PO, MBO


In het PO en MBO kan de lessentabel S2.2.5 ingedeeld worden in lesweken in plaats van in maximaal 6 periodes. In het overzicht van S4.1.1 (individuele jaartaak) worden deze lessen per week en de belasting per week nu ook weergegeven.

 

Klik hier voor een toelichting in support.

 

Genereren van groepen

Segment: VO, MBO


Het generen van groepen in S2.2.7, tabblad groepen, is nu ook mogelijk in S3.1.3 tabblad alles. Hier vindt u nu ook een knop genereer groepen.

 

Klik hier voor een toelichting in support.

 

Sturen op 1200-compartiment

Segment: MBO


In scherm S3.1.1. (toedeling taken) is nu te zien hoeveel uur van de betrekking in het 1200-compartiment vallen en hoeveel uur daarvan nog open staan.
In het MBO is het 1200-compartiment van groot belang. Het sturen op de werkzaamheden die hieronder vallen is onderdeel van de toedeling van lessen en taken.
In S2.2.8 kan bij een taak aangegeven worden in de kolom soort of dit een taak is die onder het 1200-compartiment valt.
In S3.1.1 zijn 3 nieuwe kolommen toegevoegd:

 

Overzicht tussen 1e – en 2e – graads lessen

Segment: VO, MBO


In S3.1.2 (lessen aan secties) wordt boven de sectie aangegeven hoe groot de vraag aan lessen is. Door op dit getal te klikken opent zich een extra scherm waarin de vraag, de toegedeelde lessen en het saldo uitgesplitst in 1e en 2e graads lessen getoond worden.

 

Klik hier voor een toelichting in support.

 

Anonimiseren van medewerkers

Segment: PO, VO, MBO


Indien gewenst kunnen de gegevens van een medewerker in G1.1.2 (medewerkers) geanonimiseerd worden. In G1.1.2 is bij de medewerker een nieuw tabblad toegevoegd (Medewerker anonimiseren) waar u dit kunt doen. Door gebruik te maken van de knop medewerker anonimiseren worden de gegevens waaraan een medewerker persoonlijk te herkennen is, gewist.

 

Klik hier voor een toelichting in support.

 

Export naar Untis bij gebruik lesweken

Segment: MBO


Nadat het mogelijk was geworden om met een lessentabel per week te werken in plaats van met maximaal 6 periodes, worden de daaruit toegedeelde lessen nu ook meegenomen in de Untis-export (S4.1.28, tabblad Untis).

 

Klik hier voor een toelichting in support.

 

Verbeteringen verlofmodule OOP

Segment: VO


In het onderdeel S2.1.4 Medewerker vakantiekaart is een aantal wijzigingen verwerkt.

Het inplannen van een “snipperdag” voor het OOP kan van nu dus via S2.1.4. Vergeet niet om die opname ook bij te werken op het tabblad “Vergelijking”. U ziet dan namelijk een verschil tussen het plannen van het verlof van S2.1.4 en de verwerking daarvan in S2.1.1. Aanstelling medewerker. Door op de button “Bijwerken in S2.1.1. te klikken wordt PB verlof definitief verwerkt in S2.1.1.

 

Klik hier voor een toelichting in support.