Release juli 2019

Felix Maseland & Jan de Vries | 19 juli 2019

Dit is de laatste release van Foleta voor het schooljaar 2018-2019. Voor een aantal scholen is de vakantie al begonnen en andere scholen zijn nog druk met het afronden van het huidige schooljaar en het voorbereiden van het nieuwe schooljaar. We hopen dat de puzzel tot tevredenheid is opgelost. De medewerkers van Foleta wensen u alvast een goede vakantie toe!

In deze release zijn alleen wat kleine aanpassingen op de achtergrond doorgevoerd; in de beginmaanden van het nieuwe schooljaar komen er weer wat grotere verbeteringen, bijvoorbeeld met betrekking tot het sparen van PB bij meerdere aanstellingen en het periodiseren van taken.

Uw input is daarbij van groot belang, immers door het dagelijks gebruiken van de software ontstaan voor ons vaak waardevolle tips.

Overdrachtsbegeleiding

Het kan voorkomen dat de huidige schoolbeheerder van Foleta volgend jaar niet meer bij u op school werkzaam is, waardoor er een andere schoolbeheerder voor Foleta komt. Naast de cursussen die Foleta aanbiedt, kent Foleta de zogenaamde overdrachtsbegeleiding. Bij aantreden van een nieuwe scholen(groep)beheerder bieden wij u de mogelijkheid om uw medewerker bij te laten praten over de werking van Foleta en de eigen schoolstructuur in Foleta. De overdrachtsbegeleiding duurt een dagdeel en voor deze overdrachtsbegeleiding zullen alleen de reiskosten in rekening gebracht worden.

Openingstijden helpdesk

In verband met de zomervakantie is de helpdesk van Foleta gesloten van woensdag 24 juli tot en met woensdag 14 augustus. Wel zullen tijdens de zomervakantie de via support ingediende vragen binnen een aantal dagen beantwoord worden.

Vacature accountmanager Foleta

In verband met de groei van Foleta zijn wij op zoek naar nieuwe accountmanagers. Zie de vacature voor de volledige omschrijving.

Bewaartermijn rapportages

In de nieuwsbrief van mei hebben we aangegeven dat de bewaartermijn voor de rapportages aangepast zal worden naar 90 dagen. Indien u nog oudere rapportages wilt bewaren dan heeft u tot 1 augustus om deze bestanden op een andere locatie op te slaan. Zie hier voor meer details.

Vooraankondiging nieuwe functionaliteiten

De afgelopen periode is er binnen Foleta gewerkt aan een aantal nieuwe onderdelen die in de maanden na de zomervakantie beschikbaar zullen komen. Op het moment dat de onderdelen beschikbaar komen zal één en ander uitgebreid beschreven worden in support. Het gaat onder andere over de volgende onderdelen:

Indien een medewerker op meerdere scholen binnen een scholengroep werkzaam is, kunnen schaal en trede in één keer aangepast worden op scholengroepniveau en hoeft dit niet meer per afzonderlijke school plaats te vinden.

Het opnemen van gespaarde uren persoonlijk budget van medewerkers die deze uren op verschillende scholen van een scholengroep hebben opgebouwd, wordt vereenvoudigd.

Als een medewerker op meerdere scholen van een scholengroep werkt, wordt het mogelijk om bekwaamheden van de medewerkers op de verschillende scholen in één keer aan te passen.

Indien er gebruik wordt gemaakt van een lessentabel in weken is het ook mogelijk om de taken te periodiseren zodat de totale belasting op weekniveau in een jaartaak zichtbaar wordt.

Aanpassing status schooljaar (2018-2019)

Per 1 augustus komt u bij het inloggen in Foleta automatisch in het schooljaar 2019-2020. Het kan handig zijn om de status van het schooljaar 2018-2019 aan te passen en dit schooljaar op gesloten te zetten. Hierdoor is het niet meer mogelijk om zonder het schooljaar weer open te zetten zaken te muteren. Het aanpassen van de status kan op het tabblad configuratie in Schooljaargegevens (S2.2.1).

Lessen aan klassen (S3.1.3) vergrendelen (2019-2020)

Op basis van de gegevens uit S3.1.3 wordt een rooster gemaakt. Omdat het niet wenselijk is om na een bepaalde datum nog mutaties aan te kunnen brengen in S3.1.3 is het mogelijk om dit scherm te vergrendelen. Ga hiervoor in het schooljaar 2019-2020 naar Schooljaargegevens (S2.2.1) en vervolgens naar het tabblad Scherm vergrendelen. Hier kunt u aangeven dat er niet meer gemuteerd mag worden in S3.1.3.

Tip: Leg de situatie vast in een backup en gebruik daarvoor een scenario (S1.0.2). Zet dit scenario vervolgens op gesloten.