Release Foleta september 2019

Felix Maseland | 30 september 2019

De release van september is een release met veel nieuwe functionaliteiten op scholengroepniveau. Met het doorvoeren van deze release wordt het voor de gebruikers op scholengroepniveau eenvoudiger om snel aanpassingen te doen of overzichten te maken voor alle scholen binnen een scholengroep. Daarnaast zijn erop schoolniveau extra functionaliteiten toegevoegd en zijn onderdelen aangepast met als doel gebruikers werk uit handen te nemen.

Extra gebruikersmiddagen VO en MBO in oktober

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er naar aanleiding van de release van september extra VO-gebruikersmiddagen zijn gepland. Als u zich nog niet heeft opgegeven dan kan dit met behulp van deze link. 
De gebruikersmiddagen voor het VO zijn op de volgende data:

Voor het MBO is er op 31 oktober in Utrecht een MBO gebruikersdag gepland. Hiervoor kunt u zich met behulp van deze link opgeven.
 

Aankondiging gebruikersdag januari

De jaarlijkse Foleta gebruikersdag zal gehouden worden op 22 januari 2020 in Utrecht. De start zal zijn om 13.00 uur. Reserveer de datum vast in uw agenda.  
Begin november worden de uitnodigingen verstuurd en kunt u zich inschrijven voor de verschillende sessies.
Tijdens de extra gebruikersdagen in oktober zal een korte vooruitblik gegeven worden van de nieuwe functionaliteit die in de release na de gebruikersdag van januari beschikbaar komt.
 

Nieuwe menustructuur

De menustructuur van Foleta is aangepast. Op scholengroepniveau is een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd. De verschillende onderdelen op scholengroepniveau hebben nu dezelfde opbouw als op schoolniveau. Het gevolg daarvan is dat de nummering op scholengroepniveau is aangepast. 
Daarnaast staan rapportages (S4) allemaal nu op een eigen dashboard zodat scrollen niet meer nodig is. De menu items behorende bij de Statistische prognose (S2.3) en Financiën en formatie (S2.4) zijn naar boven verplaatst waardoor ook op schoolniveau minder gescrold hoeft te worden.
 

Indexatie Foleta

Per 1-1-2020 worden de licentiekosten van Foleta geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer. De prijs per docent wordt €21,33. De prijzen voor de API- en HRMkoppelingen worden ook geïndexeerd. De prijzen voor de cursussen blijven gelijk.
Hier is een overzicht van de prijzen per 1-1-2020 beschikbaar.
 

PB overhevelen

Met betrekking tot het Persoonlijke Budget zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 

In support zijn de bovenstaande zaken uitgebreid beschreven.

 

Beheer van Schaal en trede op scholengroepniveau.

Op scholengroepniveau is een nieuw menu-item Schaal & trede (G2.1.2) aanwezig. Het is mogelijk om de schaal en trede van medewerkers in te voeren op niveau van de scholengroep in plaats van op schoolniveau. Aanpassingen die gedaan worden in G2.1.2 zullen automatisch doorgevoerd worden in S2.1.2 van de onderliggende scholen. Als schaal en trede bij een medewerker op verschillende scholen verschillend zijn dan zal dit in G2.1.2 aangegeven worden met een signaal.

 

Zie support voor verdere uitleg.

 

Bekwaamheden op scholengroep

Op scholengroep niveau zijn nu in G2.1.3 de bekwaamheden van de medewerkers te zien en in te voeren. Een bekwaamheid die op scholengroepniveau ingevoerd wordt, wordt op de scholen waar de medewerker een aanstelling heeft, overgenomen. Alleen secties die op meerdere scholen binnen de scholengroep gebruikt worden zijn zichtbaar.

 

Zie support voor meer uitleg.

 

Formatieoverzicht op scholengroep niveau

Op scholengroep niveau is een nieuw menu G2.4.2 gemaakt waarin met handig filteren voor de hele scholengroep of een aantal scholen uit de scholengroep de optelling van de formatieoverzichten van de scholen uit de scholengroep zichtbaar worden.
 

Taken per week

Scholen die gebruik maakten van de optie lessen per week kunnen nu ook de taken per week toedelen aan de medewerkers. Hierdoor is het mogelijk om in de jaartaak per week de belasting van de medewerker in beeld te brengen. In support
is beschreven hoe dit onderdeel ingericht en gebruikt kan worden.
 

Aanpassingen van de lessentabel in S2.2.5 als lessen al toegekend zijn in lessen aan klassen (S3.1.3) 

Het kan voorkomen dat een lessentabel in S2.2.5 wordt aangepast nadat er al lessen zijn toegekend in S3.1.3. De lessen moesten na zo’n aanpassing opnieuw worden toegekend aan de medewerkers. In S3.1.3 is een nieuw tabblad verschillen aanwezig waarmee in één oogopslag duidelijk is voor welke lessen er aanpassingen gedaan zijn in de lessentabel. Vervolgens is het mogelijk om deze aanpassingen meteen te verwerken in de toedeling.
 

Zelf inplannen van kopiëren schooljaar door Scholengroep/Schoolbeheerder(s)

Ieder jaar moet in Foleta een nieuw schooljaar aangemaakt worden. Tot nu toe stuurde u dan een verzoek naar Foleta.
Vanaf oktober 2019 kunt u als scholengroepbeheerder/schoolbeheerder dit proces ook zelf opstarten zonder tussenkomst van de helpdesk van Foleta.

 

Zie support voor meer uitleg.