Release Foleta mei 2019

Jan de Vries | 13 mei 2019

Druk, druk.

Momenteel zijn de scholen druk bezig met de formatie; aanmeldingen zijn bekend, prognoses ingevoerd, budgetten zijn berekend dus het puzzelen kan beginnen.
Ingrijpende aanpassingen en uitbreidingen doen we daarom niet in deze maanden, die komen weer na de zomervakantie.
Bij Foleta merken we uiteraard ook dat de applicatie goed gebruikt wordt.
Daarom zijn er aan onze kant maatregelen getroffen om de klant zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen:
De bemensing van de helpdesk is verdubbeld, een nieuwe server is bijgeschakeld en de consultants worden veel ingezet om scholen te ondersteunen bij het formatieproces.

Mocht u ook gebruik willen maken van de ondersteuning van onze consultants dan is een telefoontje of mailtje genoeg om dit te regelen. In veel gevallen levert het meekijken van een externe nieuwe invalshoeken op maar is ook simpelweg kijken “of we op de goede weg zijn” iets waar behoefte aan is.

 

Tabblad WTF-soorten verplaatst naar Financiën (S2.4.1)

Het tabblad WTF-soorten dat tot nu toe te vinden was in S2.2.1 is verplaatst naar een plek waar het beter past namelijk Financiën (S2.4.1).
Degene die lees- en/of schrijfrechten heeft op S2.4.1. heeft dus nu ook de mogelijkheid om hier gebruik van te maken.

 

Vervangingen

Voor vervangingen is S3.1.4 de plek om deze te verwerken. Indien er bij een medewerker een afwezigheid ingevoerd wordt die niet het hele jaar duurt, verschijnt in de afwezigheidsregel de knop vervang waardoor u naar menu S3.1.4 geleid wordt.

Voor scholen die gebruik maken van de lessentabel (S2.2.5) in lesweken (vooral MBO en PO), is deze weg niet de manier om vervangingen te verwerken en wordt ook niet meer aangeboden.

Een vervanging wordt in dat geval geregeld in lessen aan klassen (S3.1.3) waar door het aanvinken van de vervangende docent de mogelijkheid bestaat om in de kolom # de verdeling van de lessen te regelen.

 

Zie support

 

Bewaartermijn rapportages

Ons beleid met betrekking tot informatiebeveiliging wordt voortdurend geëvalueerd en verbeterd. Tot op heden worden in Foleta gegenereerde rapporten (S4) voor onbepaalde tijd voor u bewaard. Hierdoor kan u gemakkelijk en snel de door u uw eerder aangemaakte bestanden nogmaals raadplegen. Om de balans tussen service en vertrouwelijkheid verder aan te scherpen, zal de bewaartermijn voor rapportages per 1 augustus gewijzigd worden naar 90 dagen. Tot deze datum heeft u de tijd om uw oude(re) rapporten te downloaden en te bewaren.

Downloaden rapportages
Het ophalen van een rapportage