Release Foleta maart 2019

Jan de Vries | 22 maart 2019

Op alle scholen wordt momenteel hard gewerkt aan de formatie voor het komend schooljaar.

Daarom zijn er in deze maand geen grote aanpassingen gedaan. Wel zijn er enkele zaken toegevoegd die de verwerking makkelijker maken.
Voor het PO en MBO geldt dat de regelingen die gelden voor de startende docent zijn ingebouwd in schooljaar 19/20.

De afgelopen maanden is er veel gebruik gemaakt van de januaribrief. Veel gebruikers hebben hun enthousiasme met ons gedeeld en ook enkele aanbevelingen gedaan die verwerkt zijn in de release van het weekend van 23/24 maart.

Werknemergebruikers aanmaken per school

U kunt de werknemers van uw school laten inloggen op Foleta om de taakbrief in te kunnen zien.
Werknemergebruikers werden tot nu toe aangemaakt voor de scholengroep als geheel. Maar sommige scholen zouden er mee willen beginnen, terwijl anderen nog niet zover zijn. De wens is om voor een school werknemers aan te kunnen maken en voor een andere school (nog) niet. Daarvoor is in het menu gebruikers (G1.0.1.) tabblad werknemer gebruikers genereren nu het filter school toegevoegd.

 

Bekijk Support

 

Foleta Formulieren opgenomen in de APK

De APK / Quick Scan (rapport S4.1.62) geeft een overzicht van het gebruik van Foleta op een school. Er zijn 4 rubrieken: 

a. Het algemeen gebruik van het programma.
b. Het onderhoud.
c. Gebruik van de modules.
d. Gebruik van het onderdeel formatieplanning.

 

In januari 2019 is een nieuwe module toegevoegd: Foleta Formulieren waar onder meer de januaribrief mee gemaakt kan worden.

Vraag 60 van de APK geeft nu aan of er gebruik gemaakt wordt van Foleta Formulieren.


Foleta Formulieren

Er zijn enkele verbeteringen doorgevoerd waaronder:

 

Bekijk Support


Startersregeling PO

De startersregeling waarbij een leerkracht recht heeft op 40 uur duurzame inzetbaarheid extra is verwerkt in Foleta.
Door bij de leerkracht aan te geven tot wanneer hij/zij starter is, zal er 40 uur (relatief) aan zijn/haar duurzaamheidsbudget worden toegevoegd.

 

Bekijk Support


Startersregeling MBO

De startersregeling waarbij een docent recht heeft op 100 uur voor inwerkactiviteiten is verwerkt in Foleta.
Door bij de docent aan te geven vanaf wanneer hij/zij starter is, zal er 100 uur (relatief) aan zijn/haar takenlijst worden toegevoegd door middel van een toegevoegde berekende taak in S2.2.2 tabblad berekende taken.

 

Bekijk Support


Vanuit menu S3.1.3 (lessen aan klassen) bekwaamheid toevoegen

Bij het toedelen van lessen in menu S3.1.3 kunt u alleen lessen toedelen aan de docenten die lessen hebben gekregen bij de formatieplanning in menu S3.1.2 (lessen aan secties). Het komt voor dat u een docent die geen lessen heeft gekregen in S3.1.2 in S3.1.3 toch lessen wilt toedelen. Dan moet u deze docent eerst bekwaam maken. 
Daartoe is in menu S3.1.3 een tab toegevoegd om naar menu S2.1.3 (bekwaamheden) te gaan waar u de bekwaamheid kunt toedelen, zonder dat u scherm S3.1.3 hoeft te verlaten.