Release Foleta juni 2019

Jan de Vries | 17 juni 2019

Wij zijn continu bezig om Foleta voor u als gebruiker te optimaliseren. Ook deze maand hebben wij niet stil gezeten en nemen wij u mee in de nieuwe release voor juni.

Fixeren van gespaard PB uitschakelen (VO)

Volgens de cao is het mogelijk om de uren van het persoonlijk budget (PB) te sparen. Uren die langer dan 4 jaren in de spaarpot zitten worden gefixeerd. Dit betekent dat ze weggeschreven worden tegen het dan geldende uurloon.

 

In het jaar van opname van deze uren wordt het gespaarde bedrag gedeeld door het op dat moment geldende uurloon. Als dit hoger geworden is, zal het gecorrigeerde aantal uren daardoor iets lager uitvallen.

 

Er zijn scholen die, in overleg, de keuze gemaakt hebben dit fixeren niet toe te passen. Het toch weergeven in Foleta van deze gecorrigeerde waarde zou dan niet terecht zijn. Daarom kan er nu voor gekozen worden om het fixeren uit te zetten zodat de niet gecorrigeerde waarde wordt weergegeven. Het uitzetten van het fixeren kan gedaan worden in G2.1.1 schooljaargegevens. Uiteraard is dit een keuze die voor alle jaren en alle scholen van de scholengroep geldt.

 

Rooster opmerkingen uit S2.2.5 gaan mee in export naar Untis

Op het tabblad Rooster in S2.2.5 wordt naast het lokaal, het tijdvak, de blokgrootte, Dubbeluren min. en Dubbeluren max. nu ook de tekst welke in de kolom Rooster opmerking staat geëxporteerd naar Untis. In Untis verschijnt de tekst in het veld "Tekst".

 

Bekijk Support

 

Export lessentabel naar Zermelo

Met behulp van S4.1.28, tabblad Zermelo lessentabel is het mogelijk om de lessentabellen van Foleta te exporteren en in te lezen in Zermelo.

 

Het is mogelijk om in één keer alle lessentabellen vanuit Foleta te exporteren. Er zal hiervoor een .zip bestand aangemaakt worden met daarin alle lessentabellen.

 

In Zermelo kan echter maar één lessentabel per keer geïmporteerd worden. Dit betekent dat u na uitpakken van het zip bestand de lessentabellen één voor één kunt importeren in Zermelo.

 

Als er in Foleta in de lessentabel met decimale getallen gewerkt wordt dan kunnen deze lessen niet in Zermelo ingelezen worden. Een dergelijk exportbestand heeft in dit geval een naam welke begint met een ~. Het bestand kan wel ingelezen worden in Zermelo maar u zult zelf in Zermelo het juiste aantal lessen voor het betreffende vak in moeten vullen.

 

Klopt de vergoeding voor de startersregeling in het nieuwe schooljaar 2019 - 2020?

In Foleta heeft u de mogelijkheid om de startersvergoeding automatisch te laten berekenen.
Het kan zijn dat door de invoering van de ontwikkeltijd of door een wijziging van het taakbeleid de vergoeding voor een les op jaarbasis wijzigt.


In S2.2.2, tab Berekende taken, moet dan bij de beloning voor de starter de vergoeding worden aangepast.
De vergoeding wordt als volgt berekend: lesduur in minuten/60 * aantal weken taakbeleid * opslagfactor.


Het aantal uren dat gebruikt wordt bij het berekenen van de vergoeding voor de starter staat genoemd in het taakoverzicht S2.4.2 onder de tab Benodigd bij 'Klokuren per jaar per les'.

Bekijk Support

 

Aanpassen lesgevende taak primair onderwijs (PO)

In de CAO wordt gesproken van een maximale lestijd van 930 klokuren. Heeft u afgesproken dat u in het nieuwe schooljaar overgaat naar andere waarde, dan kunt u die norm in Foleta niet zelf aanpassen. De schoolbeheerder kan via Support opdracht geven het aantal klokuren aan te laten passen.
 

Bewaartermijn rapportages (max. 90 dagen)

Ons beleid met betrekking tot informatiebeveiliging wordt voortdurend geëvalueerd en verbeterd. Tot op heden worden in Foleta gegenereerde rapporten (S4) voor onbepaalde tijd voor u bewaard.

 

Hierdoor kan u gemakkelijk en snel de door u uw eerder aangemaakte bestanden nogmaals raadplegen. Om de balans tussen service en vertrouwelijkheid verder aan te scherpen, zal de bewaartermijn voor rapportages per 1 augustus gewijzigd worden naar 90 dagen. Tot deze datum heeft u de tijd om uw oude(re) rapporten te downloaden en te bewaren.