Release Foleta april 2019

Jan de Vries | 12 april 2019

In deze release zijn twee belangrijke aanpassingen gedaan voor de MBO-scholen:
De regeling duurzame inzetbaarheid is geactualiseerd en daarnaast biedt het scherm 'Lessen aan klassen (S3.1.3)' nu meer informatie die van belang is bij het verdelen van de klassen.

Momenteel wordt er op alle scholen hard gewerkt aan de formatie voor volgend jaar; het is van belang dat de basisinstellingen goed staan. Daarom vindt u in deze nieuwsbrief twee items hierover: Aantal lesweken en ontwikkeltijd (ook van belang voor (V)MBO-scholen!).

Duurzame inzetbaarheid MBO

Voor de regeling duurzame inzetbaarheid wordt voor MBO-scholen tot nu toe gebruik gemaakt van alle opties die in het VO aangeboden worden. De MBO-regeling is minder uitgebreid. Met ingang van deze release is dit aangepast.
Foleta berekent het recht op persoonlijk budget of seniorenverlof volgens de criteria die in G2.1.4 (PB-basis) aangegeven zijn.
De keuzes van de werknemer moeten verwerkt worden in G2.1.5 of S2.1.1 (PB overzicht).
Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden en is er daarnaast nog een overgangsregeling BAPO. In support wordt dit toegelicht.

 

Bekijk Support


Extra informatie in Lessen aan klassen (S3.1.3), MBO

In het scherm van S3.1.3 wordt bij de werknemer aangegeven wat de ruimte is in het 1200-compartiment.
Toegevoegd is een extra regel waarin het saldo binnen de aanstelling (dus ten opzichte van de 1659 uur) aangegeven wordt. Bij het toedelen van lessen kan dus zowel de ruimte binnen het 1200-compartiment als binnen het totaal saldo bewaakt worden.
Aan de linkerkant, bij de lessen, is een kolom k.u. (klokuren) toegevoegd.
Dit getal geeft het aantal uren (inclusief opslag) aan dat bijgeschreven wordt op de jaartaak bij het toekennen van deze les.


Aantal lesweken 

Voor de vergoeding van een les op jaarbasis is het aantal lesweken waarmee gerekend wordt van groot belang.
Twee zaken spelen hierbij een rol: 

Elk jaar moet aan het begin van de formatie gekeken worden of de instellingen van deze twee goed staan in de schooljaargegevens (S2.2.1), tabblad perioden.

 

Bekijk Support

 
(V)MBO Ontwikkeltijd: ja of nee?

Met ingang van schooljaar 2019/2020 kan er ontwikkeltijd toegekend worden aan de docenten in het VO.
Toekenning van ontwikkeltijd gebeurt op grond van het aantal toegedeelde lessen in Lessen aan secties (S3.1.2) en dus niet op grond van de werktijdfactor (zie ook item 7 van de Q&A VO Raad).

In Foleta zijn VMBO scholen soms ingericht op grond van MBO-regels en soms volgens VO-regels.
Het kan daarom voorkomen dat er onterecht rekening gehouden wordt met ontwikkeltijd, ondanks dat het op de (V)MBO school niet van toepassing is.

Het aan- of uitzetten van de ontwikkeltijd gebeurt in de Schooljaargegevens (S2.2.1).
Als daar in schooljaar 2019/2020 het item ontwikkeltijd vermeld staat met een bijbehorend aantal uren, dan is dit uit te schakelen door hier de waarde 0 (nul) in te voeren.
Dit geldt natuurlijk ook voor VO-scholen die dit jaar niet te hoeven voldoen aan de regels met betrekking tot ontwikkeltijd.

 

Bekijk Support