Reactie van collega's: "Keuzevak werkt hartstikke makkelijk"

Hans Kuppens | 17 december 2020

Ik spreek Reinald twee maanden voor zijn pensioen. Decennia is hij werkzaam geweest in het onderwijs waarvan de laatste 12 jaar bij het Ichthus College in Kampen. Van alles heeft-ie gedaan: roosters, teamleider, formatieplanner, je kunt het zo gek niet bedenken. Magister, Untis, Foleta, PKP, allemaal bekend.

In gesprek met Reinald Bleijenburg

Hij heeft vorig schooljaar zeer bewust gekozen voor Keuzevak.nl, dus het komt van iemand die recht van spreken heeft. Ik ben nog net op tijd om hem naar zijn beweegredenen te vragen.

Het vastleggen van keuzes van leerlingen

Dat gebeurt natuurlijk al heel lang. Sinds de introductie van de Mammoetwet. Bij de wet op het Voortgezet Onderwijs van 1963 werden de vakkenpakketten geïntroduceerd. Dat is dus alweer een tijdje geleden. Leerlingen kunnen vakken kiezen en dat heeft tot gevolg dat je als school dat proces voor leerlingen en ouders moet begeleiden, dat je dat moet vastleggen in de administratie, dat de roostermaker dat moet weten en dat je de aangeboden uren voor vakken elk schooljaar moet aanpassen. Veel functionarissen en administraties hebben ermee te maken. Wat weer inhoudt dat er overleg nodig is, gegevens in meerdere administraties moeten belanden en er onderweg van alles mis kan gaan.

 

Reinald kent nog de tijd van ouders die op papiertjes de keuzes noteerden en dat er in Excel een optelling werd gemaakt voor de roostermaker.

 

Reinald had daar, al zegt hij het zelf, een briljant spreadsheet voor gemaakt. Ook een historisch gegeven: elke planner, elke schoolleider groeide met de komst van spreadsheets (1979 VisiCalc, enkele jaren later Lotus 1-2-3 en sinds begin 90’er jaren Excel) uit tot een spreadsheetgebruiker. Keuzes konden worden ingevoerd en gegevens werden klaargezet om in de leerlingenadministratie over te nemen. Ook de roostermaker en de formatieplanner (vaak dezelfde persoon) werden voorzien van gegevens.

 

Zo’n spreadsheet was wel kwetsbaar want die was erg afhankelijk van de kennis van de maker. Collega’s die er mee moesten gaan werken, worstelden ermee. Medewerkers van de Centrale administratie van vele scholen hadden liever een robuust, professioneel systeem met de nodige ondersteuning. Het Ichthus College is onderdeel van een groot bestuur: Landstede, met meerder stichtingen en onderliggende scholen. Daar wil men dat de keuzes worden ingevoerd in Magister en dat alle scholen dat doen.

 

Niets ten nadele van Magister als leerlingenadministratie, maar er zijn wel een paar zaken te noemen die het gebruik ervan als pakketkeuzeregistratie minder voor de hand liggend maken: het is er niet echt voor gebouwd. Het is geen dedicated systeem. Een leerlingenadministratie is in de eerste plaats een plek waar het uiteindelijke resultaat wordt genoteerd. Het proces daarvoor, de planning met zijn testen, consequenties op de formatie doorrekenen en aanpassen, wordt minder goed ondersteund. Veel mensen in de schoolorganisatie werken ermee, dus ook veel kansen op fouten.

 

Daarom ging hij, en vele scholen in Nederland, op zoek naar een systeem speciaal voor dat keuzeproces: PKP. Knap gemaakt en er is met veel plezier mee gewerkt. Met name krachtig vanwege de koppeling met het roosterprogramma Untis.

 

En ook hier weer wat nadelen zoals: gemaakt door een éénpitter, een lay-out uit de 80’er jaren, en een specifieke wens van Ichthus Dronten (het keuzeproces in de loop van het jaar ondersteunen) was er niet in mogelijk, trouwens ook niet in Magister.

En toen kwam Foleta met Keuzevak

Toen Foleta aankondigde dat het met Keuzevak zou komen, was Reinald direct enthousiast. Daar zat hij op te wachten. Foleta heeft een goede naam bij hem als zijnde gebruiksvriendelijk, robuust, goede helpdesk, intelligent programma. Dus hij stond vooraan in de rij.

 

Het bevalt prima. Wat zijn zoal de voordelen?

  1. Keuzes van leerlingen worden snel verwerkt, alles kan direct ingelezen worden in Magister. Dat gaat feilloos met een foutmarge van bijna 0. Vroeger moest alles ingeklopt worden in Magister.

  2. De lay-out is die van Foleta, professioneel, rustig.

  3. Koppeling met het roosterprogramma is perfect.

  4. En de koppeling met Foleta zelf is natuurlijk prima. Wat inhoudt dat de formatieve consequenties van de keuzes (welke wijzigingen in het aantal groepen en lessen) direct bekend zijn.

  5. De relatie met de statistische prognose in Foleta is direct te zien. Dat houdt in dat er al in januari een prognose is van het aantal lessen Nederlands dat er gegeven moet worden in het volgende schooljaar. Daar kan het resultaat uit Keuzevak direct mee vergeleken worden.

  6. En de collega’s die ermee werken zijn onverdeeld zeer tevreden: “Het werkt hartstikke makkelijk”.

Nog twee positieve zaken die het vermelden waard zijn

Reinald wijst nog op twee onderdelen waar hij echt blij mee is.

  1. Op het Ichthus is het zo dat leerlingen in TL3 in januari een keuze maken voor vakken en dan al direct in februari die vakken gaan volgen. Dus in de loop van het jaar. Dat moet snel en foutloos gaan. Andere systemen zoals Untis, Magister en Foleta moeten erop aansluiten. En dat gaat uitstekend.

  2. Een ander ding is dat in Keuzevak de mogelijkheid zit om ouders digitaal om goedkeuring te vragen. Geen papiertjes, geen verwerking daarvan, geen fouten, geen tijdverlies. Het werkt uitstekend en ook dat maakt het mogelijk om in februari met de nieuwe lessen van start te gaan.

 

Tot Slot

Reinald is blij dat hij dit onderwerp met een gerust hart kan overdragen en hoopt dat meer scholen van Landstede Keuzevak zullen gaan gebruiken.

 

Een goed pensioen toegewenst en nog veel gezonde jaren.

 

Hans Kuppens