Pakketkeuze, release oktober en nieuwe vacature

Felix Maseland | 17 oktober 2019

Middels dit nieuwsbericht vertellen we u graag meer over recente en aankomende releases van Foleta. Zo heeft er een extra release plaatsgevonden met een aantal extra functionaliteiten op scholengroepniveau en zal begin 2020 de nieuwe pakketkeuze en prognose module worden gelanceerd.

Pakketkeuze en prognose release januari 2020

In Foleta bestaat nu de mogelijkheid om na de statistische prognose handmatig (of met behulp van import uit een extern pakket) het verwachtte aantal leerlingen in te vullen in de verschillende schermen. Dit is een proces waarbij binnen de school in de meeste gevallen diverse medewerkers betrokken zijn (decanen, afdelingsleiders, mentoren…). In de release van januari 2020 zal Foleta met een nieuwe functionaliteit komen. Het is dan mogelijk dat leerlingen binnen Foleta zelf hun pakket samenstellen op basis van vooraf door de school ingestelde voorwaarden. Daarnaast kan een mentor of afdelingsleider aangeven naar welke afdeling de leerling doorstroomt. De combinatie van beide gegevens (pakket en afdeling) komt uiteindelijk rechtstreeks in Foleta waardoor het administratieve proces eenvoudiger wordt en er sneller zicht komt op de formatieve consequenties.
In de komende nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en op de gebruikersdag van januari zal deze nieuwe functionaliteit uitgebreid besproken worden.

Extra release oktober 

Rapportage PB overhevelen
Met het mogelijk maken van het overhevelen van gespaarde PB-uren van de ene school naar de andere is het gewenst om dit ook in een rapportage weer te kunnen geven. Rapportage PB-sparen en Bapo (S4.1.6) is daarom uitgebreid.


Bekijk Support voor meer informatie.


Tussenstromen
Tussen scholen in de scholengroep kan doorstroming van leerlingen plaatsvinden. Met behulp van G2.3.1 is het mogelijk om deze “Tussenstromen” te registreren. Op schoolniveau worden deze tussenstromen in S2.3.1 zichtbaar. Deze extra functionaliteit geeft een beter inzicht in de instroom en uitstroom van leerlingen binnen een scholengroep.


Aanpassingen jaartaak (lessentabel in weken)
In de release van september was de jaartaak in S4.1.4 en in S3.1.5 aangepast in verband met de extra functionaliteit waarbij ook de taken in weken geregistreerd kunnen worden. Van diverse kanten hebben we vernomen dat de oude manier van weergeven van de jaartaak toch de voorkeur had. In deze release is naast de totale belasting per week (lessen en taken) de oude weergave weer terug.

In S4.1.1 kan indien er gebruik wordt gemaakt van een lessentabel in weken bij Te tonen opties aangegeven worden of de gegevens per week getoond dienen te worden. Indien ook de taken per week gespecificeerd zijn dan zal in de jaartaak ook deze specificatie zichtbaar zijn.

Accountmanager/Consultant, 0,6 – 1,0 fte per 1 januari 2020

Een accountmanager/consultant ondersteunt klanten bij het gebruik van Foleta.
Als expert van Foleta ben je betrokken bij de implementatie van Foleta, verzorg je cursussen, begeleid je nieuwe of bestaande klanten op locatie, geef je schoolleidingen advies over de invulling van het formatieproces en verleen je telefonische support.
Naast het directe contact met klanten wordt affiniteit verwacht met het verspreiden van kennis over en van Foleta. 
 
Bekijk hier de volledige vacaturetekst en informatie over het bedrijf Foleta.