Oprichter Leo van Amstel aan het woord!

Sandra Polman | 11 mei 2017

Wie kun je het beste interviewen als je iets wilt weten over het ontstaan van Foleta? Dan kom je al snel terecht bij één van de grondleggers, in dit geval Leo van Amstel.
Met werkervaring als docent wiskunde, schooldecaan, roostermaker, adjunct-directeur, staffunctionaris P&O en formatieplanner een ervaren man uit het onderwijs.

Kunt u iets vertellen over het ontstaan van Foleta?

“Ik werkte als staffunctionaris P&O en formatieplanner op een school voor het voortgezet onderwijs. In deze functie gebruikte ik een Excel spreadsheet waarin alle gegevens stonden: lessentabellen, leerlingenprognoses, taakbeleid, personeelsadministratie, CAO-regelgeving, etc. Ik was de enige die de gehele organisatie kende en over alle gegevens beschikte en daarom kwam iedereen in de school naar mij toe. Ik was het aanspreekpunt en de persoon die alle wijzigingen bij moest houden en door moest rekenen naar de formatie.

De spreadsheet kon niet worden gedeeld met anderen en als er een foutje zou zijn gemaakt, zou niemand erachter komen. De gegevens die ik gaf aan anderen waren leidend. Dit maakte het allemaal erg kwetsbaar.

Tijdens een cursus Excel voor gevorderden, gegeven door Hans Kuppens, vroeg ik hem om hulp. Hoe kon mijn spreadsheet veiliger en gebruikersvriendelijker worden ingezet. De Excel spreadsheet had ik meegenomen en ik vroeg of Hans ernaar wilde kijken. Dit heeft hij gedaan. In de spreadsheet stond alles wat met de formatie van een school te maken had. Hans kwam al snel tot de conclusie dat Excel te kwetsbaar was en dat het beste een database zoals Access kon worden gebruikt. Ik zei: ‘bouw maar.’ Hiervoor was al geld gereserveerd op school. Hans gaf echter aan dat dit te veel werk en te duur was voor 1 school. Zijn idee: het ontwikkelen van een nieuw product en dit in de markt zetten voor meer scholen. Zo is het idee van Foleta ontstaan.

Mijn kennis en ervaring uit het onderwijs werden gebundeld met de kennis van Hans op het gebied van ICT. Hans vertaalde de Excel spreadsheet naar een veilige en gebruikersvriendelijke database.”

Leo van Amstel Foleta
Leo van Amstel is sinds enkele jaren met pensioen. Hij brengt meer tijd door met de kleinkinderen en heeft meer ruimte voor zijn hobby's.

Hoe verliep de introductie van Foleta?

“Een eerste proefversie, een Access database, hebben wij laten zien aan enkele collega’s uit onze netwerken. Deze ‘pilot’-groep leverde waardevolle feedback.
Vervolgens stuurden wij een uitnodiging aan de VO-scholen voor een eerste demo. Aan zo’n 30 scholen hebben wij het programma gepresenteerd in Doorn. Dit was erg spannend, omdat het programma nog niet helemaal klaar was en nog enkele bugs bevatte.
Maar de demo werd goed ontvangen en bijna alle aanwezigen wilden een presentatie op locatie. Vanaf dat moment ging het hard: bezoeken van scholen en het implementeren van Foleta.”

En de ontwikkeling van Foleta?

“Doordat Foleta door steeds meer medewerkers binnen een school werd gebruikt en scholen met meerdere locaties van hetzelfde bestand gebruik wilden maken, werd de vraag om een webbased programma te maken steeds duidelijker. Het zou de gebruikersvriendelijkheid van het systeem alleen maar laten toenemen en updates konden veel gemakkelijker worden uitgevoerd.
Foleta werd dus een webbased programma.”

Foleta 2.5
De eerste webbased versie van Foleta.

Hadden jullie direct een naam voor het product?

“Ja, vanaf het begin heette het FoLeTa. Dit staat voor: Formatieplanning, Les- en Taaktoedeling, wat precies weergeeft waar het product voor staat.

Hoeveel dagen werkte u voor Foleta?

“Lange tijd combineerde ik mijn functie in het onderwijs met de ontwikkeling van Foleta. Dit kon mede door het opnemen van BAPO. Voor Foleta spraken Hans en ik vaak in de avonden en weekenden af. Het was een passie waar we samen aan werkten. In 2007 ben ik gestopt met het onderwijs en fulltime gaan werken voor Foleta. De afgelopen jaren is het personeelsbestand elk jaar uitgebreid met professionals.”

Wat is de kracht van Foleta?

“De bundeling van kennis en de toegankelijkheid. Door de toename van het aantal deelnemende scholen wordt er steeds meer kennis verzameld waarmee Foleta voortdurend kan worden verbeterd.
Op schoolniveau kunnen bestuur, directie, afdelingsleiders, schooldecaan, roostermaker, docenten, ieder met zijn eigen ‘rechten’, gebruik maken van Foleta en het inzicht enorm vergroten.
Accountmanagers, consultants en supportmedewerkers van Foleta komen allen uit het onderwijs. Ze weten waarover ze praten en dat is voor klanten direct herkenbaar.
Foleta is ontwikkeld om scholen te ondersteunen en gemaakt vanuit het werkveld!”

Tot slot kunt u vertellen wat uw highlights waren bij Foleta?

“Eigenlijk was de eerste en belangrijkste highlight toch wel de ontmoeting met Hans. Hij nam de tijd om de spreadsheet te bestuderen en daaruit is Foleta geboren. Tweede belangrijke highlight was de transformatie van Access naar webbased. Daardoor konden we klanten nog meer bieden en kwam Foleta duidelijk op een hoger niveau.”