OMO-CAO

Ellen Messing | 09 september 2020

In de recente release is een aantal onderdelen die specifiek van toepassing zijn voor OMO scholen aangepast. Het gaat hier onder andere over Dagen en Dagdelen, Startende docenten en OOP leeftijdsuren

Dagen en dagdelen
OMO scholengroepen hebben volgens de OMO CAO een eigen vulling van de Dagen en dagdelen (G2.2.2).
Bij alle OMO scholengroepen zijn de standaard waarden doorgevoerd voor schooljaar 20-21 (in andere schooljaren blijven de originele waarden staan).

Wilt u de dagen en dagdelen wijzigen zie dan op Support.


Berekende taak startende docent
OMO scholen hebben een andere regeling voor startende docenten dan niet OMO scholen. Deze startersregeling is nu geautomatiseerd. In tabblad Berekende taken (S2.2.2) is bij criteria de ‘Startersregeling OMO’ aangemaakt.

Meer informatie vindt u op onze Support.


OOP-leeftijdsuren
In de OMO scholengroepen zijn de standaard OOP leeftijdsuren (G2.2.3) volgens de OMO CAO aangemaakt. Dit geldt voor alle schooljaren.

Meer informatie over de OOP-leeftijdsuren vindt u op Support.