NPO-gelden verwerken en verantwoorden in Foleta

Jan de Vries | 26 mei 2021

Foleta biedt de mogelijkheid om te werken met projecten. Door het koppelen van bepaalde werkzaamheden aan een project kan bijgehouden worden wat er aan inkomsten en uitgaven geboekt moet worden onder het betreffende project.

Het werken met projecten is de ideale manier om alle zaken rondom de NPO-gelden te administreren en te verantwoorden

 

De eerste stap om deze zaken goed te administreren is het aanmaken van een project waarin de inkomsten en uitgaven (behalve de personele lasten) verwerkt worden. Vervolgens worden de vakken en taken die betaald worden uit de NPO-gelden gekoppeld aan het project dat aangemaakt is. Door vakken en taken toe te delen is, op grond van de salarisschaal van de medewerker, te berekenen welke personele lasten toegerekend moeten worden aan dit project. Uiteraard zijn er vanuit verschillende invalshoeken nieuwe rapportages voor dit onderdeel beschikbaar.

Het aanmaken van een project

 

Stap 1: maak een project aan, eventueel per functiecategorie. Onderstaand een screenshot hoe dit gedaan wordt.

Stap 2: voer in S2.4.1, financiën, de inkomsten en uitgaven voor dit project in. Onderstaand een screenshot hoe dit gedaan wordt.

Het koppelen van vakken en taken aan een project

 

Nadat er een project is aangemaakt worden er vakken en taken aan gekoppeld.

 

Stap 1: koppel de taak aan het project door middel van de taakgroep in S2.2.8. Onderstaand een screenshot hoe dit gedaan wordt.

Stap 2: koppel een vak aan een project in S2.2.3, tabblad Projecten aan vakken. Onderstaand een screenshot hoe dit gedaan wordt.

Door middel van deze twee opties kunnen veel van de aangeboden interventies geadministreerd worden.

NIEUW: het (deels) koppelen van lessen aan een project, per functiecategorie

 

Binnenkort biedt Foleta de mogelijkheid om een deel van de lessen aan een aangemaakt project te koppelen.

Een voorbeeld: er is in een bepaalde stroom een brugklas extra gepland, waardoor het aantal klassen van acht naar negen gaan. Dit is mogelijk door de splitsingsfactor aan te passen. Daarnaast wordt bij AK één uur extra per klas gegeven door een OOP-er. Van het aantal lesuren op jaarbasis (bijv. één uur op de lessentabel gedurende 36 weken voor 9 groepen: 1 x 36 x 9 = 324 lesuren. Er kan aangegeven worden welk deel ten laste moet komen van een project (bijv. NPO):

 

In bovenstaand voorbeeld wordt van de uren voor Engels (totaal 972: 9 klassen x 36 weken x 3 uur) 108 uur geboekt ten laste van het NPO-project. Het extra uur AK (functiecategorie OOP) wordt volledig ten laste van het project NPO (OOP) geboekt.

Onderstaand een voorbeeld van een eerste indruk van de rapportages:

 

Voor nu: voer de extra uren in de lessentabel en geef in de opmerking aan dat dit later op NPO geboekt moet worden.