Nieuwe ontwikkeltijd beschikbaar in Foleta

Jan de Vries | 28 september 2018

In het nieuwe schooljaar is de nieuwe ontwikkeltijd (VO) als item in Foleta opgenomen zoals aangegeven in de CAO VO 18/19. In deze nieuwe CAO wordt voor het eerst gesproken over ontwikkeltijd voor de docenten (CAO art 8.2.2 e.v.) en lestaakreductie vanaf schooljaar 19/20.

In het onderhandelaarsakkoord wordt gesproken over een beweging naar lessenreductie via een aanpassing en vernieuwing van het onderwijsprogramma – inclusief de lessentabel – om zo ruimte voor ontwikkeltijd te creëren.
Hiervoor kan Foleta optimaal gebruikt worden; het doorrekenen van de mogelijkheden in scenario’s (S1.0.2.) laat goed zien wat de gevolgen kunnen zijn van te maken onderwijskundige keuzes.

 

In de komende nieuwsbrief zullen we hier verder op ingaan.

Verwerking in Foleta

Met betrekking tot de technische inrichting van Foleta spelen drie zaken hierin een rol:

  1. De maximale lestaak wordt met 30 uur verminderd (van 750 naar 720 uur).
  2. Voor de docent komt 50 uur ontwikkeltijd beschikbaar.
  3. De ontwikkeltijd wordt apart weergegeven op de jaartaak.

Bovenstaande zaken zijn als volgt te verwerken in Foleta:

 

Ad 1: De maximale lestaak wordt met 30 uur verminderd (van 750 naar 720 uur).

De maximale lestaak vertaalt zich in Foleta in het opgegeven maximaal aantal lessen in S2.2.1.

Bij scholen die uitgaan van lessen van 50 minuten gedurende 36 weken resulteert dit in 25 lessen per week: 25 x 50/60 x 36 = 750.

Vandaar dat veel scholen in S2.2.1 de waarde 25 hebben staan bij maximale lestaak.

(Bij een afwijkende lesduur, of een ander aantal weken zal dit getal een andere waarde hebben).

Omdat er nu uitgegaan wordt van 720 uur zal dit resulteren in een maximale lestaak van 24:

24 x 50/60 x 36 = 720.

Conclusie: In S2.2.1 zal bij maximale lestaak door de school zelf de aangepaste waarde ingevuld moeten worden.

 

Ad 2: Voor de docent komt 50 uur ontwikkeltijd beschikbaar.

In de instellingen van Foleta is dit nieuwe item opgenomen*.

Bij elke docent wordt op zijn/haar taakbrief dit aantal uren (relatief, netto WTF) weergegeven.

In de formatieberekeningen wordt ook met dit aantal uren rekening gehouden.

*Is er binnen uw school afgesproken met een andere waarde te rekenen (scholen waar de maximale lestaak al onder de 750 uur ligt), dan kunt u deze waarde door Foleta in laten stellen.

Belt u daarvoor met de helpdesk of stuur een mail naar support@foleta.nl.

 

Ad 3: De ontwikkeltijd wordt apart weergegeven op de jaartaak.

Op de jaartaak is een nieuwe regel zichtbaar: Ontwikkeltijd.

Deze is zichtbaar bovenin S3.1.5:

CAO S315

 

Tevens in het overzicht:

Overzicht CAO

 

En ook in S4.1.1:

S411 CAO

 

In S2.2.8 (takenlijst) en S2.2.2 (berekende taken) kunnen taken aangemaakt worden met de taaksoort “ontwikkeltijd”.

Op deze manier is het voor de school mogelijk om de verantwoording van de toegekende uren ontwikkeltijd in Foleta te administreren (vergelijkbaar met de uren voor deskundigheidsbevordering).