MBO gebruikersdag 31 oktober 2019

Felix Maseland & Jan de Vries | 11 september 2019

Speciaal voor onze MBO gebruikers.

Elk jaar organiseert Foleta een gebruikersdag. In het verleden nodigden we naast de VO- en PO-scholen ook de MBO-scholen uit voor deze dag.
Daarnaast heeft er een tijdje een MBO-klankbordgroep Foleta gefunctioneerd.

 

We hebben besloten deze twee zaken te combineren en een aparte MBO Foleta gebruikersmiddag te organiseren. Dit jaar zal dat zijn op 31 oktober van 13.00 tot max. 16.30 uur. Locatie: Vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Het precieze programma staat nog niet vast maar in elk geval willen we de nieuw ontwikkelde functionaliteit van afgelopen jaar met u bespreken: 

 

Binnen het MBO wordt er op verschillende manieren invulling gegeven aan het formatieproces. Er zijn scholen die in vroeg stadium het budget vaststellen en het personeel en de lessentabellen daarop afstemmen en aan de andere kant van het spectrum zijn er  scholen die eerst het rooster maken en daarna Foleta invullen.

 

We willen met u in gesprek over de werkwijzen en de voor- en nadelen daarvan en zijn daarbij vooral benieuwd naar hoe Foleta in het formatieproces u nog beter zou kunnen ondersteunen.

 

Wellicht dat u ook nog een onderwerp wilt aandragen voor deze middag, dan kan dit door dit de mailen naar j.de.vries@foleta.nl.

 

Deelname aan deze middag is gratis, opgave kan via deze link.

 

Met vriendelijke groet,

Felix Maseland,
Jan de Vries

 

Samenvatting:
Datum
: 31 oktober 2019
Locatie: Vergadercentrum Domstad, op loopafstand van Utrecht Centraal
Tijdstip: van 13:00 tot max. 16:30 uur
Kosten: deelname is gratis