Leerlingaantallen en het samenvoegen van groepen

Felix Maseland | 12 april 2018

Het voorjaar is aangebroken en de meivakantie staat alweer voor de deur. De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in volle gang. Het is van belang om vóór 1 mei te bepalen of voor bepaalde vakken vacatures zijn of dat er juist sprake is van boventalligheid.

Doorstroming leerlingen

Er komt steeds meer zicht op de doorstroming van de leerling naar het volgende schooljaar. Hierdoor worden de leerlingprognoses voor het nieuwe schooljaar steeds zekerder. Het beeld van het aantal leerlingen dat volgend jaar in de verschillende groepen zit wordt steeds scherper. Het wordt duidelijk hoe de groepsgrootte van de opleidingen wordt en hoeveel groepen er per keuzevak zullen zijn.
De vraag is nu in hoeverre de formatie nog in balans is. Zie ook het artikel  “Het formatieoverzicht: uw formatie in balans.”

Leerlingaantallen verwerken

In menu S2.2.4 vult u de juiste leerlingaantallen in de kolommen 1e verw en/of 2e verw. Met de juiste splitsingsfactoren wordt meteen duidelijk hoeveel groepen er ontstaan. Aan de hand van de kolommen 1okt.t-1 en Progn. heeft u in een eerder stadium al een redelijke inschatting kunnen maken van het aantal leerlingen dat in het nieuwe schooljaar in een bepaalde opleiding zit. Daarmee samenhangend heeft u ook inzicht in het aantal groepen.

Formatie in balans

Indien de formatie niet in balans is (Budget, Benodigd en Aangesteld zijn niet met elkaar in evenwicht) kan door de splitsingsfactor te verhogen of te verlagen het aantal groepen verlaagd of verhoogd worden. In menu S2.2.5 dient hetzelfde nog een keer te gebeuren voor de keuzevakken.

 

Groepen met weinig leerlingen zijn kostbaar voor de school. Door te sorteren op de kolom Klgr. in S2.2.4 en S2.2.5 kan inzicht verkregen worden in deze kostbare groepen. Mocht u ondanks het wijzigen van de splitsingsfactoren nog niet tevreden zijn met het resultaat, dan is het mogelijk om met behulp van S2.2.6 groepen samen te voegen. Eventueel kunnen er in S2.2.8 nog aanpassingen gedaan worden aan het aantal uren dat begroot is voor de verschillende taken.

 

Bovengenoemde opties zijn allemaal manieren om ervoor te zorgen dat Benodigd overeenkomt met Budget in S2.4.2. Daarmee legt u de basis voor een goedlopend nieuw schooljaar.

Wellicht ook voor u interessant

Het artikel Het toedelen van lessen en taken