Kopiëren schooljaar, nu al?!

Auke Dijkstra | 09 november 2017

Hoewel de herfstvakantie nog maar net voorbij is denken veel formatieplanners al aan schooljaar 2018-2019. Daar liggen weer nieuwe uitdagingen op het gebied van planning en formatie te wachten. Het is vanaf nu mogelijk het huidige schooljaar 2017-2018 naar 2018-2019 te kopiëren in Foleta, Maar: waarom nu al?

Tijdigheid

Wanneer er in november wordt gekopieerd kan de statistische prognose, gebaseerd op de 1 oktobertelling, ingelezen worden in het nieuwe schooljaar. Dit geeft al een eerste indruk van de benodigde formatie, het aantal leerlingen en een indicatie van de knelpunten die zich kunnen voordoen.

Personeelsplanning

Als u weet welke medewerkers volgend jaar niet meer werkzaam zullen zijn op uw school geeft u dit aan. Vervolgens worden deze medewerkers niet gekopieerd naar het nieuwe schooljaar. Dit kan al een indicatie zijn voor welke sectie u straks docenten moet werven, of waar u docenten met een tijdelijke aanstelling kunt inzetten.

Keuzes maken

Door bij het kopiëren van het schooljaar de juiste keuzes te maken kan een deel van de lessen en taken ook direct gekopieerd worden. Dit geeft gelijk inzicht in de lesverdeling over de secties en het verdelen van de (grote) taken.

De meeste gegevens van het voorgaande schooljaar worden gekopieerd, denk hierbij aan Persoonlijk budget, taken, lessentabellen, financiën, et cetera.

Werkwijze

Wilt u voor uw scholengroep schooljaar 2017-2018 kopiëren? Lees het stappenplan “Kopiëren Schooljaar” voor uw eigen onderwijssoort door, zie de knoppen hieronder, en voer de daarin aangegeven acties uit. Mail vervolgens via support@foleta.nl dat u uw scholengroep wilt kopiëren naar het nieuwe jaar. Geef in deze mail ook aan dat u het stappenplan hebt doorlopen. Wij zetten dan het te kopiëren schooljaar klaar. Tijdens de daaropvolgende nacht wordt het schooljaar gekopieerd.

Het juiste stappenplan per onderwijssoort:

Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, MBO 

Let op!

Kopiëren schooljaar kan alleen voor de scholengroep, niet voor individuele scholen. Neem voor vragen contact op met support@foleta.nl of bel de helpdesk op 030 – 20 40 214.

 

In november verscheen ook: Financiën in Foleta