Klankbordgroep Foleta PO

Jan de Vries | 02 oktober 2017

De afgelopen jaren is er achter de schermen gewerkt aan het integreren van het PO in Foleta waardoor er nu steeds beter kan worden ingegaan op de eigen werkwijze van het PO met betrekking tot de formatie.

Foleta is continu bezig met het verbeteren van het product Foleta. We willen daar de gebruiker meer bij betrekken. Ook vanuit de klant bestaat de wens om te kunnen meedenken over de verdere ontwikkeling van de applicatie.

We willen starten met een:

Klankbordgroep Foleta PO

 

Doelstelling van deze klankbordgroep is het gesprek aan te gaan tussen Foleta en het PO.

Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn o.a.:

Samengevat: We gaan het gesprek aan waarin van beide kanten aangegeven kan worden waar de wensen liggen die kunnen leiden tot een verbetering van Foleta PO; kennisdeling is daarbij een belangrijk aspect.

 

Daarom zijn we dus op zoek naar enthousiaste, deskundige, kritische, betrokken gebruikers van Foleta PO die zitting willen nemen in deze klankbordgroep.

 

Aantal deelnemers: 5 à 6 gebruikers uit het PO; 2 medewerkers van Foleta
Aantal bijeenkomsten: 3 x gedurende het schooljaar
Locatie: Foleta, Arnhem

 

De vergaderdata worden in overleg vastgesteld; de bijeenkomsten zullen duren van 10.00 uur tot uiterlijk 14.00 uur.

 

Uiteraard worden uw reiskosten vergoed en zal de lunch door Foleta verzorgd worden.

 

Heeft u belangstelling voor deelname aan deze gebruikersgroep, stuur dan een mail met uw gegevens aan j.de.vries@foleta.nl

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.