Kijk en vergelijk: benchmark voor VO

Hans Kuppens | 08 november 2017

Soms kan het prettig zijn om te weten welke keuzes andere scholen maken en tot welke resultaten die keuzes leiden. Of om na te gaan hoe bepaalde kengetallen zich in de loop van de jaren ontwikkelen.

Foleta heeft een prachtig hulpmiddel om u daarbij te helpen: de benchmark.

Van de scholen in het voorgezet onderwijs werkt het merendeel met Foleta. Daardoor zijn er veel gegevens bekend en kunnen vergelijkingen gemaakt worden. Voordat u keuzes maakt wilt u vaak weten hoe die andere scholen dat nou doen of hoe het er in het verleden aan toe ging.

Er zijn 26 kengetallen, waaronder enkele nieuwe:

Bij het gebruiken van de benchmark krijgt u uw eigen gegevens te zien. Deze kunt u vergelijken met de gemiddelden van andere scholen in dezelfde categorie. 

Om geen appels met peren te vergelijken zijn scholen in 9 categorieën verdeeld. Vergelijkingen worden gemaakt met scholen die in dezelfde categorie vallen.

 

Het rapport kan enkel ingezien worden door schoolbeheerders en scholengroepbeheerders. 

 

Benieuwd hoe uw school het doet in vergelijking met anderen en met het verleden? Open rapport S4.1.45 en bekijk de mogelijkheden. De benchmark is een service in Foleta. 

 

Klik hier voor meer informatie. Neem voor vragen over de benchmark contact op met support@foleta.nl of bel de helpdesk op 030 – 20 40 214.