Keuzevak: een overzicht van de nieuwe updates

Felix Maseland | 06 april 2021

Keuzevak stelt scholen in staat om de leerling prognose goed in beeld te krijgen. Met behulp van keuzevak kunnen leerlingen online een vakkenpakket kiezen. De formatieve consequenties zijn meteen zichtbaar in Foleta en de resultaten kunnen als input gebruikt worden voor het rooster en de leerlingadministratie. Meer informatie over Keuzevak vindt u op Keuzevak.nl.

In de afgelopen periode hebben we wederom veel nieuwe scholen mogen verwelkomen bij Keuzevak.
De ervaren gebruikers, maar óók de nieuwe gebruikers maken in deze periode intensief gebruik van Keuzevak en sturen ons regelmatig berichten over hun ervaringen. Die reacties zijn overwegend positief en we hebben veel suggesties mogen ontvangen om Keuzevak gebruiksvriendelijker te maken. Al deze zaken hebben we beoordeeld en zijn - waar mogelijk - verwerkt in de releases die in de periode februari t/m april hebben plaatsgevonden. De aanpassingen in deze release zijn uitgebreid beschreven in support (support.keuzevak.nl, te vinden onder uw initialen rechtsboven in Keuzevak). Daarnaast is op support het onderdeel ‘processen’ toegevoegd.
 

De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op de volgende onderdelen:

Menu Leerlingen, importeren.
Voor het importeren van leerlingen is nu één format beschikbaar. Huidige vakken hoeven niet meer in dit bestand meegenomen te worden. Tevens blijft het mogelijk om mailadressen van leerlingen apart in te lezen.
 

Menu Gekozen vakken, Importeer vakkenpakket (en profiel!).
Bij het importeren van een vakkenpakket kan ook de profielnaam geïmporteerd worden. Dit profiel komt in de lijst met gekozen vakken in een nieuwe kolom genaamd “Profiel”. Zo kunt u altijd zien of er via Keuzevak gekozen is (er staat dan een keuzerichting in de kolom keuzerichting) of dat er een profiel met vakken geïmporteerd is (dan staat de profielnaam in de kolom Profiel). Is er niet gekozen of geïmporteerd, dan zijn beide kolommen leeg.

Bij het importeren van de vakken is een stap toegevoegd: als eerste geeft u aan in welke opleiding de vakken moeten worden opgeslagen. Hierbij worden bestaande keuzes die eerder geïmporteerd zijn gewist. Als via Keuzevak al een vakkenpakket gekozen is, dan worden er geen gegevens geïmporteerd.
 

Menu Gekozen vakken, Importeer profiel.
Nieuw is de mogelijkheid om de profielnaam te importeren. In het te importeren .xlsx-bestand moeten het leerlingnummer en de bijbehorende profielnaam staan. Er is geen controle of de al aangevinkte vakken voldoen aan de profielvoorwaarden.
 

Menu Gekozen vakken, Exporteren.
Als er in Gekozen vakken een keuzerichting (gekozen via Keuzevak) of een profielnaam (geïmporteerd) staat, dan worden deze gegevens in de verschillende export formats meegenomen. Met behulp van de optie “Keuzevak matrix (Excel)” is het mogelijk om een Exceloverzicht te maken met daarin alle vakkenpakketten van een leerling voor een bepaalde opleiding. Verder is het mogelijk om alleen de prognoses van de leerlingen te exporteren via de optie “Alleen prognoses (Excel)”. Diverse exportbestanden zijn aangepast om de koppeling met externe applicaties goed te laten verlopen.
 

Menu Gekozen vakken, Verwijderen.
Met behulp van dit menu is het mogelijk om van leerlingen de gekozen vakken te verwijderen. Dat kunnen zowel de gekozen vakken die geïmporteerd zijn, als de keuzes die de leerlingen zelf gemaakt hebben. In de schermen die doorlopen moeten worden om de vakken van de leerlingen te verwijderen, wordt aangegeven of het gaat om een ingelezen pakket of om een pakket dat via Keuzevak is aangemaakt. Daarnaast is zichtbaar of een ouder al een akkoord gegeven heeft op het vakkenpakket. Per leerling kan een selectie aangegeven worden van welke pakketten er verwijderd moeten worden. De prognosegegevens worden niet verwijderd.
 

Menu Ouders, Status
Na akkoord van de ouders kan de leerling het vakkenpakket aanpassen in het formulier dat opengesteld is. In ‘Status’ is zichtbaar bij welke leerlingen dit het geval is.
 

Koppeling Fusyon (Foleta-Keuzevak-Xedule-Myx)
Keuzevak is inmiddels volledig opgenomen in Fusyon. Het proces van prognose en pakketkeuze verloopt nu volledig integraal met de formatieplanning en het roosterproces binnen Fusyon. Dit alles real-time via een API. Uitwisseling met Excelbestanden is daardoor niet meer nodig. De formatieplanning van Foleta was reeds onderdeel van Fusyon.

De afgelopen periode hebben we een aantal nieuwe Fusyon scholen mogen verwelkomen. Mocht u belangstelling hebben voor een demo van Fusyon neem dan vooral contact op met support van Foleta zodat we een afspraak in kunnen plannen.