Januaribrief: het nut en de noodzaak

Hans Kuppens | 11 januari 2018

Scholen versturen aan het begin van het kalenderjaar een inventarisatiebrief, bij Foleta ook wel januaribrief genoemd, aan hun medewerkers. Het doel is inzicht te krijgen in de mogelijke veranderingen die medewerkers in het volgende schooljaar wensen. Denk hierbij aan de werktijdfactor en het individueel keuzebudget, maar ook aan allerlei regelingen omtrent verlof. Maar waarom is de januaribrief nou zo belangrijk? En waarom zou u deze al in januari versturen, ruim voordat het nieuwe schooljaar begint?

Budget-Benodigd-Aangesteld

Bij Foleta redeneren we vanuit het BBA-model. Het BBA-model staat voor Budget-Benodigd-Aangesteld. In januari is de begroting voor het nieuwe schooljaar gemaakt en wordt bekend wat het budget voor dat schooljaar zal worden. Ondertussen wordt ook steeds meer bekend over benodigd, de tweede B. De statistische prognose is gemaakt (S2.3.1), wellicht wordt er al een eigen prognose naast gezet. De takenlijst wordt tegen het licht gehouden.

 

Aanstellingen

Dit betekent dat het derde onderdeel, aanstellingen, ook bijgewerkt moet worden. In de januaribrief wordt aan de medewerkers gevraagd wat zij willen in het komende schooljaar. Hun aanstelling veranderen? Uren van persoonlijk budget inzetten? Andere zaken die invloed kunnen hebben op hun inzetbaarheid? Allemaal belangrijk om tijdig in beeld te hebben.

 

Inventarisatie

Het is verstandig om deze inventarisatie vroegtijdig te doen. De verzoeken die in de januaribrief gedaan worden zullen besproken en beoordeeld moeten worden. Mogelijk is er nog een toelichting nodig en een en ander zal moeten passen in het totaalplaatje van onderwijskundige en personele belangen.

Door in januari hier al naar te vragen ontstaat de mogelijkheid om deze inventarisatie af te ronden op het moment dat ook de andere BBA-onderdelen duidelijk worden en de lessen en taken (in concept) toegedeeld kunnen worden. Dit tijdige overzicht en inzicht biedt ruimte voor een gedegen en financieel goed onderbouwde start van het nieuwe schooljaar.

 

Klik hier voor een voorbeeld van een januaribrief.

Wellicht ook interessant

Eerder verscheen het artikel Goed voorbereid naar schooljaar 2018/2019