In gesprek met Helen-Sue Allard over Keuzevak.nl

Hans Kuppens | 29 juni 2020

In januari 2020 is Keuzevak.nl gelanceerd. Een softwareprogramma voor het managen van het keuzeproces op school. Op het Revius Lyceum in Doorn zijn ze ermee gaan werken. We spreken met Helen-Sue over de processen op school, wie er allemaal bij betrokken zijn en welke rol Keuzevak.nl speelt.

De school maakt onderdeel uit van de CVO groep, waar 6 vestigingen onder vallen. Helen-Sue is beleidsmedewerker planning en organisatie. Ze is de absolute formatiespecialist en Foleta staat dan ook als een huis op het Revius Lyceum. Ze bewaakt de begroting en is betrokken bij alles wat gepland en georganiseerd moet worden.

Waarom Keuzevak

Na jaren PKP gebruikt te hebben, ging dat op een bepaald moment niet meer. Vervolgens zijn de decanen overgestapt op DeDecaan.net waarin ook de keuzes van leerlingen werden geregistreerd. Van de decanen kwam de vraag om voor dat doel op zoek te gaan naar een ander systeem. Dus toen Foleta kwam met de vooraankondiging van Keuzevak.nl was Helen-Sue direct enthousiast.

De formatieplanner

De keuzes van leerlingen werden overgetypt in Foleta om de gevolgen te zien voor het aantal groepen en, daarop aansluitend, voor de lesvraag per opleiding en sectie. En welk effect een en ander heeft op de betaalbaarheid. Ook werd er vergeleken met de statistische prognose om zo een realistisch beeld te krijgen. Dat regelmatig overtypen hoeft niet meer.


Hoewel Keuzevak.nl een losstaand programma is, is het dynamisch gekoppeld aan Foleta. Wijzigingen in Keuzevak.nl komen direct terecht in menu S2.3.2 Keuzevak van Foleta, in de opleidingen (S2.2.4), de lessentabellen (S2.2.5), het formatieoverzicht (S2.4.2) en in verschillende rapportages.
 

Keuzevak.nl bestaat uit twee onderdelen. Naast het hierboven beschreven onderdeel voor het ondersteunen van het keuzeproces is er een onderdeel waarin vastgelegd wordt hoe groot de kans is dat een leerling naar een bepaalde vervolgopleiding gaat. Want een leerling kan wel voor een bepaald pakket kiezen op bijvoorbeeld het VWO, maar de kans bestaat dat het toch HAVO wordt of zelfs zittenblijven. Die mogelijkheden kunnen met percentages aangegeven worden. De percentages worden in de loop van de maanden steeds zekerder (van 60/40 naar 90/10) waarmee de planning beter wordt. En de gevolgen zijn direct in Foleta te zien.

De les- en taaktoedeling door de schoolleiding en de secties

Daarna kan de les- en taaktoedeling plaats vinden in Foleta. Eerst in menu S3.1.2 voor de vacatureplanning en later in S3.1.3 voor de toedeling aan lessen, klassen en vakken. We blijven in Foleta want we zijn ook dankbare gebruikers van de sectietoedeling in Foleta. De sectie logt dan in en geeft haar voorkeuren aan wat betreft de toedeling van lessen aan docenten en vakken. Ook dat scheelt de nodige administratie en zorgt voor betere, want betrokken, keuzes.

De leerlingenadministratie

Ten slotte worden de resultaten geëxporteerd naar SOM waar ze door medewerkers op school zijn in te zien en geëxporteerd kunnen worden naar het roosterpakket. Wij volgen een andere route, we exporteren eerst naar het roosterpakket, in ons geval is dat naar Unio/Untis. Vanuit Untis gaan de gegevens dan naar SOM.

Er zijn trouwens ook exportbestanden voor Xedule en Zermelo.

De ervaringen tot nu toe

Het werken met Foleta is gebruikersvriendelijk en robuust en ik had niet anders verwacht dat dit met Keuzevak.nl ook zo zou zijn. Die verwachting is uitgekomen: niet te veel knoppen, niet te ingewikkeld, iedereen kan het bedienen en ik vind het prettig dat het dezelfde uitstraling heeft als Foleta.

We hoeven niet meer met DeDecaan.net te werken en te wachten op prognoses uit SOM. Gewoon 1 programma dat goed te beheren is.
Het vergelijkingsstuk tussen Keuzevak.nl en Foleta vind ik erg mooi. Dit maakt het helder en overzichtelijk.


Sinds de eerste release in januari zijn er al een aantal aanpassingen doorgevoerd, waar ik zeer tevreden mee ben. Ik zie het nieuwe schooljaar met vertrouwen te gemoed.

Geinteresseerd

Klik hier voor meer informatie over Keuzevak of neem contact op via support@foleta.nl.