"Ik zou graag hebben dat je die pet afzet"

Hans Kuppens | 27 november 2019

Foleta is er trots op gebruikt te worden op scholen door het gehele land. Hun verhalen inspireren en stimuleren. Onlangs sprak Hans Kuppens van Foleta met Wouter van der Kolk, directeur van het Zuiderpark College in Rotterdam.

Als u nog nooit op het Zuiderpark College in Rotterdam bent geweest, heeft u wat gemist. De entree is van allure. Een prachtige hoge ruimte en een imposante brede trap die naar de lokalen leidt. Frisse kleuren en geen propje op de grond. Achter de balie twee medewerkers die dralende leerlingen verzoeken voort te maken. Petten moeten af en dat wordt met een ijzeren geduld op vriendelijke toon verzocht.

 

Ik ben tien minuten te vroeg dus moet ik even wachten totdat Wouter van der Kolk, de nieuwe directeur van de school, tijd heeft om me te ontvangen. Ondertussen zie ik wat er om me heen gebeurt. De baliemedewerkers moeten dit tafereel dagelijks meemaken. Steeds maar weer die petjes. Onvermoeid spreken ze leerlingen aan op hun gedrag. Ik hoor en zie het vol bewondering aan.

 

Het Zuiderpark College is een VMBO school met 750 leerlingen in Rotterdam Zuid waar alles rust uitstraalt. Het is een veilig huis voor de leerlingen die bijna allemaal wel een verhaal hebben. Aan die veilige basis wordt hard gewerkt door iedereen.

 

Visie en het onderwijsaanbod

 

Het gebouw en het onderhoud ervan, de medewerkers en natuurlijk ook het onderwijsaanbod dragen bij aan de identiteit van de school. Over dat onderwijsaanbod en de rol van een formatieplanningssysteem spreek ik Wouter vandaag.

Het onderwijsaanbod is dat van een brede VMBO met als extra’s de lessen Skills in de eerste en tweede klas (Robotica, Mode, Masterchef, Bootcamp & Running, Techfans, ICT, Kunstklas, Sport+) en de Zuiderparkuren (ondersteuningslessen). Voor mentoraat wordt per klas tegen de 100 klokuren uitgetrokken.

 

Systemen

 

Mooi allemaal, maar je moet wel de mensen hebben en het moet betaalbaar zijn. Eenmaal op de kamer van Wouter hebben we het over de systemen die hem helpen de school in te richten en te besturen. Dat is het roosterprogramma (Untis), de leerlingenadministratie (Magister), de salarisadministratie (Afas) en het formatieplanningsprogramma.

 

Toen hij aantrad als directeur constateerde hij dat het formatieplanningsprogramma, dat noodzakelijk is om in control te zijn, matig tot slecht werd gebruikt. Weinig planning vooraf, maar pas achteraf als output van het rooster en daarnaast het gebruik van veel spreadsheets. Wouter houdt van helder, transparant en duidelijk. Liever niet iets ondoorgrondelijks, verborgen in een spreadsheet of alleen bij ingewijden bekend. Hij moet nieuwe situaties en plannen direct zelf kunnen doorrekenen voordat ze worden gerealiseerd. En hij wil dat elke medewerker zijn kantoor binnen kan lopen en mee kan kijken naar de plannen en de gevolgen ervan. Dat stelt hoge eisen aan transparantie.

Wouter Kolk
Wouter van der Kolk, directeur van het Zuiderpark College in Rotterdam

Dat hield automatisch in dat hij Foleta goed ging inrichten, geassisteerd door zijn enthousiaste roostermaker en administratief medewerker. Ze zoeken de dingen graag zelf uit. Hij kan zich prima redden met de supportartikelen en als hij er dan toch niet uitkomt, belt hij de helpdesk.

Met scenario’s kan hij het effect van de plannen doorrekenen. Is eenmaal de planning klaar, dan is de roostermaker aan de beurt, de koppeling met Untis is prima. Zijn roostermaker is er erg content mee. Zijn collega’s krijgen het door hem zo gewenste inzicht, goed voor het draagvlak.

 

De effecten van ophoging

 

We stuiten op een bijzonder verschijnsel: de effecten van de ophoging. Ophoging gaat over het feit dat de leerlingen van de basisschool in opleidingen worden geplaatst op basis van het advies van de school. Dus er worden bijvoorbeeld 3 basis, 3 kader en 2 gemend/theoretische groepen gemaakt. Na de eindtoets (periode half april – half mei) kan het zo zijn dat het advies moet worden bijgesteld en dat leerlingen in een andere groep worden gezet. Ook zullen leerlingen zich bij andere scholen aanmelden. Het gaat niet om kleine getallen, bij liefst 50% van de leerlingen wijzigt het advies. Dat dit laat in het seizoen gebeurt is vervelend.

En verder gaat het prima met Foleta. Als ik hem naar wensen vraag, krijg ik te horen wat ik vrijwel altijd hoor: de wens om de koppelingen met HRM en rooster verder te verbeteren.

 

Avond

 

Het loopt tegen de avond, 5 uur. Wouter blijft nog even om nog wat dingen af te ronden. Alleen maar files naar Den Haag, waar hij woonachtig is. Om zes uur/half zeven gaat hij die richting op en dan is hij de avond vrij.