Hoe gaat het nieuwe schooljaar 2019-2020 er formatief uitzien?

Wim Gieling | 25 oktober 2018

Een groot aantal bestuurders en directieleden stelt deze vraag al aan de formatieplanner. Er liggen weer nieuwe uitdagingen op het gebied van planning en formatie te wachten. 
Vanaf heden is het mogelijk het huidige schooljaar 2018-2019 naar 2019-2020 te kopiëren in Foleta, in dit artikel meer over het hoe en waarom.

De juiste vragen stellen

Als formatieplanner aan u de taak om inzicht te geven in de formatie. Om een goede reactie op vragen van bestuurders en directieleden te kunnen geven moeten tal van vragen beantwoord worden, zoals:
 

De vraag is dus makkelijker gesteld dan beantwoord. Op veel van die vragen kan de planner een antwoord geven door gebruik te maken van Foleta. Zo kunt u op basis van de statistiek al een eerste inschatting maken van het aantal leerlingen en inschatten of er mogelijk tekorten en overschotten zullen ontstaan aan personeel.

 

Advies: Begin op tijd met de planning zodat kansen en knelpunten inzichtelijk worden en de juiste keuzes gemaakt gaan worden.

Belang van de bestuurder

Maar niet alleen de formatieplanner van de afzonderlijke school heeft belang bij een tijdige start van het formatieproces van het komende schooljaar.

Als ‘bestuurder’ van een aantal scholengroepen en/of scholen heeft u ook inzicht nodig. Denk bijvoorbeeld aan effecten van pensionering van medewerkers op de scholen en krimp of groei van secties op de scholen.

Bij tijdige invoer van de gegevens op de afzonderlijke scholen krijgt u daar een goed overzicht van alle onder uw bestuur vallende scholen en kunt u tijdig maatregelen treffen.

 

Werkwijze

Wilt u voor uw scholengroep schooljaar 2018-2019 kopiëren? Lees het stappenplan “Kopiëren Schooljaar” voor uw eigen onderwijssoort. Hier staat beschreven welke controles en aanvullingen u moet doen voordat u als scholengroepbeheerder via support@foleta.nl het nieuwe schooljaar kunt aanvragen.

Het juiste stappenplan per onderwijssoort:

Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, MBO

 

Let op!

Kopiëren schooljaar kan alleen voor de scholengroep, niet voor individuele scholen. Neem voor vragen contact op met support@foleta.nl of bel de helpdesk op 030 – 20 40 214.

 

Ondersteuning

Dit is hét moment om het proces van formatieplanning nog eens goed door te lichten. Om daar inzicht in te krijgen hebben we een zogenaamde APK (een soort Quick Scan) gemaakt. We zetten de school op de brug en bekijken aan alle kanten hoe het er voorstaat.
We meten het gebruik, de kwaliteit van het onderhoud en het gebruik van de verschillende modules.

Onze ervaren accountmanagers kunnen u hierbij assisteren. U kunt hiervoor een afspraak maken. Bel 030 – 20 40 214 of mail naar support@foleta.nl